ESTA® Kieserit

KIZERYT

  • 25 %     MgO tlenku magnezu rozpuszczalnego w wodzie, 
  • 50 %     SO3 trójtlenku siarki rozpuszczalnego w wodzie.

ESTA® Kieserit – natychmiastowo przyswajalny przez rośliny

 ESTA® Kieserit gran. jest nawozem siarczanowym o zawartości 25% MgO i 50% SO3. Magnez i siarka w postaci siarczanowej są całkowicie rozpuszczalne w wodzie i natychmiast przyswajalne przez rośliny. Skuteczny niezależnie od pH gleby, może być stosowany na wszystkich stanowiskach. Granulat charakteryzuje się jednolitymi wymiarami, twardością i sypkością. Idealny do mieszanek mechanicznych. Zgodnie z rozporządzeniem unijnym Nr 834/2007 i regulacjami rozporządzenia Unii Europejskiej 889/2008, ESTA® Kieserit gran. jest dopuszczony do stosowania w uprawach ekologicznych.

Doskonałe właściwości nawozu ESTA Kieserit – takie jak szybka i trwała dostępność dla roślin i działanie niezależne od wartości pH – umożliwiają wszechstronne zastosowanie w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie. Dzięki bardzo dobrej jakości granul ESTA Kieserit gran. może być stosowany jako nawóz pojedynczy, a także jako składnik nawozów mieszanych. W przypadku nawożenia gleb ubogich zaleca się aplikację jesienią na ściernisko i późniejsze przykrycie nawozu. Na glebach lekkich ESTA Kieserit należy aplikować wiosną(w ilości 100 –  300 kg/ha). Pogłównie ESTA Kieserit stosowany w celu zapobiegania ostrym niedoborom magnezu i siarki, można bez proble-mów aplikować na uprawy (w dawce 100 –  200 kg/ha). Do nawożenia kukurydzy pod korzeń ESTA Kieserit gran. należy stosować razem z nawozami azotowo-fosforowymi. 


Polityka prywatności

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Tylko niezbędne
Zgoda na wybrane
Zgoda na wszystkie