Ekspert radzi

Środki ochrony roślin

 • Jakie są najlepsze rozwiązania fungicydowe?

  Aby osiągnąć maksymalny potencjał plonotwórczy, zboża trzeba chronić od samego początku sezonu. Pierwszy zabieg fungicydowy jest niebywale ważny i rzutuje na cały przebieg wegetacji. To najistotniejszy element całej technologii zwalczania chorób, bez względu na jej intensywność. Zaniechanie zabiegu w terminie T1 może być – i często już jest – nie do nadrobienia, straty są nieuniknione, a potencjał plonotwórczy upraw zaprzepaszczony.

  Warto zatem wybrać do tego zabiegu rozwiązanie pewne, działające w niskich temperaturach i na szerokie spektrum chorób, zwłaszcza na najważniejsze choroby początku sezonu: choroby podstawy źdźbła – fuzariozę, łamliwość podstawy źdźbła oraz mączniaka, a także septoriozę. Mamy takie rozwiązanie! Jest nim zestaw fungicydowy Kroton® + Flexity®. Zawiera on 3 różne substancje czynne, z 3 różnych grup chemicznych, o odmiennych, wzajemnie się uzupełniających mechanizmach działania.

  Kroton® (zawierający protiokonazol i spiroksaminę) ukierunkowany jest na szybkie i efektywne zwalczenie fuzarioz, łamliwości i fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła, a także mączniaka prawdziwego. Dodatkowo przyczynia się do zatrzymania rozwoju infekcji septorioz i rdzy od samego początku sezonu.

  Flexity® (zawierający metrafenon) działa szczególnie silnie przeciwko mączniakowi i łamliwości podstawy źdźbła. Dzięki zastosowaniu tego połączenia szybko i skutecznie chronimy przed chorobami podstawy źdźbła i zapewniamy utrzymanie zdrowych liści, czyli budujemy bazę pod przyszłe plony. Potencjał plonotwórczy naszych upraw jest od początku zabezpieczony. Aby nie zaprzepaścić efektów zabiegu wykonanego w terminie T1, musimy jeszcze zadbać o liście. To głównie one tworzą powierzchnię asymilacyjną rośliny, która żywi kłos, a tym samym zapewniają odpowiedni plon. Tymczasem w okresie pojawiania się liścia flagowego (BBCH 37–39) zazwyczaj temperatura powietrza wzrasta, co stwarza korzystniejsze warunki do rozwoju chorób grzybowych, a w szczególności: septoriozy paskowanej liści oraz rdzy brunatnej i żółtej. W terminie T2 trzeba zatem wykonać kolejny zabieg – i najlepiej środkami pewnymi, skutecznymi i innowacyjnymi. Jednym słowem – trzeba wybrać nasze przełomowe rozwiązanie

  Myresa® Pro + Imbrex® XE! Myresa® Pro zawiera całkowicie innowacyjną substancję czynną Revysol® – triazol nowej generacji. Tworzy on strukturę wiążącą w formie „haka”, dzięki której wiąże się z enzymem patogenu nawet do stu razy silniej niż standardowy fungicyd triazolowy. Zapewnia to jego wyższą skuteczność. Ponadto Revysol® formuje wewnątrz liścia zasoby pozwalające na jego ciągłe i systematyczne uwalnianie, co zapewnia długotrwałą ochronę przed patogenami całej rośliny. Skutecznie chroni przed septoriozą nawet do 50 dni – w tym także przed szczepami, które wykształciły odporność. Revysol® stanowi przy tym naszą odpowiedź na nowe obostrzenia prawne w UE. Z kolei Imbrex® XE zawiera substancję czynną z grupy karboksyamidów Xemium®. W zależności od środowiska może tworzyć alternatywne struktury lipofilne lub hydrofilne, co przekłada się na jej unikalną mobilność. To zaś zapewnia doskonałe działanie lecznicze i zapobiegawcze, a także prowadzi do długotrwałej ochrony, łącznie z nowymi przyrostami.

 • Jak zwalczać wiosną chwasty w pszenicy ozimej?

  Oprócz typowych przedstawionych poniżej wiosennych rozwiązań herbicydowych możemy do meteorologicznej zimy (dopóki nie ma mrozów) stosować rozwiązania jesienne. Wczesną wiosną możemy użyć jeszcze preparatów (np. niezużytych jesienią) zawierających chlorotoluron, diflufenikan, amidosulfuron i tribenuron metylowy. Dotychczasowe, typowe zalecenia wiosenne są również dalej aktualne. Bezpośrednio po ruszeniu wegetacji wiosną w celu wyeliminowania większości chwastów dwuliściennych możemy zastosować mieszankę dwóch substancji aktywnych: tribenuronu metylowego i florasulamu, np. Saracen 050 SC + Nuance 75WG. Mieszankę tych produktów można stosować w temperaturze już od 5ºC. Inną możliwością jest zastosowanie mieszanki tribenuronu metylu z fluoxypyrem, np. Fluxyr 200EC + Nuance 75WG. Mieszanka ta wymaga jednak wyższych temperatur (około 10º C), dlatego też z reguły warto pomyśleć o tej mieszance po ustabilizowaniu się temperatur.

 • Jak chronić kukurydzę?

  Do ochrony herbicydowej kukurydzy proponujemy zastosowanie powschodowe. Przy standardowym zachwaszczeniu w fazie około 3 liścia kukurydzy, chwasty są najlepiej zwalczane. Zalecamy zastosowanie Camix 560 SE (S-metolachlor 500 g, mezotrion 60 g) w dawce od 1,5 do 2 l/ha w mieszance z Maksymus 040SC (nikosulfuron 40 g) 1 l/ha oraz adiuwant olejowy (Olemix) 1 l/ha. Przy występowaniu silnego zachwaszczenia, zwłaszcza rdestem powojowym, chwastnicą czy ostrożniem, proponujemy zwalczanie dzielonymi dawkami: przed wschodami 2 l Camix + 0,3 l Grand Plus na ha, a po wschodach 1 l/ha Maksymus + 1 l/ha Olej w fazie 4–7 liści kukurydzy. Jako powschodowe rozwiązanie możemy zastosować również Elumis 105 OD w dawce 1 l do 1,5 l/ha w fazie 2 do 8 liści rośliny uprawnej. W firmie AGROAS znajdą Państwo również inne rozwiązania herbicydowe, zarówno doglebowe, jak i powschodowe

Nawozy

 • Jak bezpiecznie stosować RSM?

  RSM to nawóz bezpieczny w stosowaniu. Wybierając RSM, należy pamiętać o następujących zasadach: 

  • Stosujemy technikę oprysku grubokroplistego lub technikę rozlewu; nie stosujemy  rozpylaczy drobno- lub średniokroplistych.
  • Oprysk wykonujemy na zdrowe i całkowicie suche rośliny.
  • Nie stosujemy RSM tuż po deszczu ani podczas temperatury przekraczającej 25°C.
 • Jaką formę azotu w nawozie azotowym wybrać?

  W nawozach azotowych azot występuje (w zależności od rodzaju nawozu) w trzech formach: azotanowej, amonowej oraz amidowej. Najszybciej działającą formą jest forma azotanowa, zalecana do stosowania pogłównego jako dawka uzupełniająca - działa szybko w krótkim czasie. Druga z form azotu - amonowa to forma typowo przedsiewna i wskazane jest jej wymieszanie z glebą. Trzecia forma - amidowa wymaga przejścia w formę dostępną dla roślin i jest najdłużej działającą formą. Zalecamy wybierać nawozy uniwersalne, zawierające np. dwie formy azotu (ZAKSAN, PULAN), umożliwiające jednocześnie szybki start wiosenny plantacji oraz długotrwałe działanie azotu zawartego w nawozie.

 • Wapno węglanowe czy tlenkowe?

  Czynnikiem decydującym o wyborze wapna będzie przede wszystkim kategoria agronomiczna gleby.
  Nawozy wapniowe węglanowe nadają się w pierwszej kolejności na gleby bardzo lekkie, lekkie i średnie.
  Nawozy wapniowe tlenkowe dedykowane są na gleby ciężkie, działają krótko i szybko, nie nadają się do nawożenia pogłównego.
  Do nawożenia pogłównego, tzw. interwencyjnego polecane są wapna granulowane (np.. Jurak Premium, GRANUKAL 110-KR).

 • Czy wiosną nawozić oziminy potasem?

  Oczywiście. Konwencjonalny schemat nawożenia tym składnikiem powoli odchodzi do lamusa. Wiosenne podanie potasu - ważnego składnika, pomocnego w pobieraniu azotu oraz w efektywnym wykorzystaniu wody - będzie miało tylko pozytywne skutki. Podanie potasu wiosną np. w nawozie Korn-Kali, nie tylko uzupełni jesienne nawożenie tym składnikiem, ale tez wzbogaci glebę o takie składniki, jak magnez i siarka.

 • Jak skutecznie nawozić siarką i magnezem?

  Decydującym aspektem w nawożeniu siarką i magnezem będzie ich zawartość w nawozie, stopień ich rozpuszczalności oraz przyswajalności dla roślin. Terminem najlepszym na aplikację tych składników jest wczesna wiosna, kiedy rośliny najintensywniej pobierają magnez i siarkę. Doskonałym nawozem do uzupełniania siarki i magnezu będzie ESTA Kizeryt o zawartości 25 % MgO oraz 50 % SO3 w 100 % rozpuszczalnych w wodzie.

Materiał siewny

 • Jakie odmiany rzepaku ozimego polecają eksperci AGROAS?

  Prawidłowo prowadzony rzepak do spoczynku zimowego powinien wykształcić rozetę na poziomie 8–9 liści, dotyczy to tak samo odmian populacyjnych jak i mieszańcowych. Kiedy mowa o odmianach chcielibyśmy pochylić się nad jedną z odmian rzepaków mieszańcowych, która bardzo mnie zaciekawiła. Artemis – bo o nim mowa, ze znanej nam wszystkim hodowli Limagrain. Jest kilka cech, które chciałbym wyszczególnić. Na początku artykułu przedstawiałem warunki stanowiskowe pod rzepak ozimy, stąd też zatrzymałem się na tej konkretnej odmianie ponieważ polecana jest na teren całej Polski. Możliwość siewu na tak dużym terenie zyskuje również przez to że elastycznie dopasowuje się do jego terminu. Na północy optymalnym terminem siewu jest 15 sierpień, przez środek Polski przechodzi pas gdzie zaleca się wysiewać rzepak do 20 sierpnia, natomiast południowy zachód rządzi się terminami do 25 sierpnia. LG Artemis wychodzi nam naprzeciw z możliwością dopasowania do klasy bonitacyjnej oraz terminu siewu. Przypominając sobie przebieg pogody z ubiegłych lat a były to długie i ciepłe jesienne dni, zwracać musimy uwagę na charakter i ilość występowania szkodników.

 • Co wysiewać na wiosnę?

  Na polach przewidzianych pod pszenicę ozimą można wysiać pszenicę jarą, jęczmień jary, kukurydzę oraz rośliny bobowate. Przy bardzo wczesnych siewach pszenicy i jęczmienia należy stosować dolne zalecane przez firmy nasienne normy wysiewu. W miarę opóźnienia siewu ilość wysiewu zwiększyć. Na glebach mocno uwilgotnionych, zimnych nie należy zbyto spieszyć się z siewem jęczmienia jarego.

 • Jakie odmiany kukurydzy polecają eksperci AGROAS na rok 2021?

  Jesteśmy przekonani, że przyszłością dla naszego rynku, pozwalającą planować rośliny następcze, są odmiany, których okres od zasiewu do zbioru determinuje FAO pomiędzy 220 a 250. Nasza oferta zawiera jedne z najlepszych mieszańców dostępnych na rynku o FAO 240, do których bez wątpienia należy zaliczyć flinta odmiany CHIANTI oraz flint – denta uprawy LIMAGRAIN 31.205.

  Także doskonały następca MAS-a 15.P – MAS 11.K udowodnił swoją wartość, kolba typu pośredniego fix-flex wykorzystała optymalnie warunki pogodowe i pomimo krótkiego FAO zaplonowała tak jak jej konkurenci z grupy 240. W

Zadaj pytanie