Ekspert radzi

Środki ochrony roślin

 • Co zrobić z pustymi opakowaniami po środkach ochrony roślin?

  Opakowania powinieneś zwrócić do sprzedawcy, u którego dokonałeś zakupu. Jeśli kupiłeś środki ochrony roślin w AGROAS to postępuj według poniższej instrukcji.

  1. Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie czystych opakowań, trzykrotnie wypłukanych
  2. Po dostawie czystych opakowań w punkcie wskazanym przez AGROAS, otrzymasz worki, w które będziesz mógł zapakować odpady i przekazać firmie, w której dokonałeś zakupu śor
  3. Nasz pracownik zweryfikuje poprawność przekazanych i zapakowanych opakowań po śor
  4. Przy zdawaniu opakowań prosimy uwzględnić harmonogram pracy naszych obiektów handlowych oraz sezonowość charakteryzująca branżę rolną
  5. Rolnicy od 15 worków (75 ha, zarejestrowani BDO) konieczność odbioru opakowań z gospodarstwa powinni zgłaszać bezpośrednio na infolinię w firmie Remondis

  Dla Waszej wygody wprowadzamy sezonowy harmonogram przyjmowania opakowań po śor, który przewiduje odbiór opakowań po sezonie wiosennym w terminie od 15.06-15.07 w każdy poniedziałek. Po sezonie jesiennym w terminie od 02.11-30.11 w każdy poniedziałek.

  WORKI wydajemy tylko w chwili dostawy opakowań do naszego punktu.

  Odpady opakowaniowe po śor przyjmujemy na naszych oddziałach :

  • Baza Radzikowice
  • Baza Korfantów
  • Baza Wójtowice
  • Baza Tworzyjanów
  • Baza Baków
  • Magazyn Grodków ul.Otmuchowska
 • Jakie są najlepsze rozwiązania fungicydowe?

  Aby osiągnąć maksymalny potencjał plonotwórczy, zboża trzeba chronić od samego początku sezonu. Pierwszy zabieg fungicydowy jest niebywale ważny i rzutuje na cały przebieg wegetacji. To najistotniejszy element całej technologii zwalczania chorób, bez względu na jej intensywność. Zaniechanie zabiegu w terminie T1 może być – i często już jest – nie do nadrobienia, straty są nieuniknione, a potencjał plonotwórczy upraw zaprzepaszczony.

  Warto zatem wybrać do tego zabiegu rozwiązanie pewne, działające w niskich temperaturach i na szerokie spektrum chorób, zwłaszcza na najważniejsze choroby początku sezonu: choroby podstawy źdźbła – fuzariozę, łamliwość podstawy źdźbła oraz mączniaka, a także septoriozę. Mamy takie rozwiązanie! Jest nim zestaw fungicydowy Kroton® + Flexity®. Zawiera on 3 różne substancje czynne, z 3 różnych grup chemicznych, o odmiennych, wzajemnie się uzupełniających mechanizmach działania.

  Kroton® (zawierający protiokonazol i spiroksaminę) ukierunkowany jest na szybkie i efektywne zwalczenie fuzarioz, łamliwości i fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła, a także mączniaka prawdziwego. Dodatkowo przyczynia się do zatrzymania rozwoju infekcji septorioz i rdzy od samego początku sezonu.

  Flexity® (zawierający metrafenon) działa szczególnie silnie przeciwko mączniakowi i łamliwości podstawy źdźbła. Dzięki zastosowaniu tego połączenia szybko i skutecznie chronimy przed chorobami podstawy źdźbła i zapewniamy utrzymanie zdrowych liści, czyli budujemy bazę pod przyszłe plony. Potencjał plonotwórczy naszych upraw jest od początku zabezpieczony. Aby nie zaprzepaścić efektów zabiegu wykonanego w terminie T1, musimy jeszcze zadbać o liście. To głównie one tworzą powierzchnię asymilacyjną rośliny, która żywi kłos, a tym samym zapewniają odpowiedni plon. Tymczasem w okresie pojawiania się liścia flagowego (BBCH 37–39) zazwyczaj temperatura powietrza wzrasta, co stwarza korzystniejsze warunki do rozwoju chorób grzybowych, a w szczególności: septoriozy paskowanej liści oraz rdzy brunatnej i żółtej. W terminie T2 trzeba zatem wykonać kolejny zabieg – i najlepiej środkami pewnymi, skutecznymi i innowacyjnymi. Jednym słowem – trzeba wybrać nasze przełomowe rozwiązanie

  Myresa® Pro + Imbrex® XE! Myresa® Pro zawiera całkowicie innowacyjną substancję czynną Revysol® – triazol nowej generacji. Tworzy on strukturę wiążącą w formie „haka”, dzięki której wiąże się z enzymem patogenu nawet do stu razy silniej niż standardowy fungicyd triazolowy. Zapewnia to jego wyższą skuteczność. Ponadto Revysol® formuje wewnątrz liścia zasoby pozwalające na jego ciągłe i systematyczne uwalnianie, co zapewnia długotrwałą ochronę przed patogenami całej rośliny. Skutecznie chroni przed septoriozą nawet do 50 dni – w tym także przed szczepami, które wykształciły odporność. Revysol® stanowi przy tym naszą odpowiedź na nowe obostrzenia prawne w UE. Z kolei Imbrex® XE zawiera substancję czynną z grupy karboksyamidów Xemium®. W zależności od środowiska może tworzyć alternatywne struktury lipofilne lub hydrofilne, co przekłada się na jej unikalną mobilność. To zaś zapewnia doskonałe działanie lecznicze i zapobiegawcze, a także prowadzi do długotrwałej ochrony, łącznie z nowymi przyrostami.

 • Jak zwalczać wiosną chwasty w pszenicy ozimej?

  Oprócz typowych przedstawionych poniżej wiosennych rozwiązań herbicydowych możemy do meteorologicznej zimy (dopóki nie ma mrozów) stosować rozwiązania jesienne. Wczesną wiosną możemy użyć jeszcze preparatów (np. niezużytych jesienią) zawierających chlorotoluron, diflufenikan, amidosulfuron i tribenuron metylowy. Dotychczasowe, typowe zalecenia wiosenne są również dalej aktualne. Bezpośrednio po ruszeniu wegetacji wiosną w celu wyeliminowania większości chwastów dwuliściennych możemy zastosować mieszankę dwóch substancji aktywnych: tribenuronu metylowego i florasulamu, np. Saracen 050 SC + Nuance 75WG. Mieszankę tych produktów można stosować w temperaturze już od 5ºC. Inną możliwością jest zastosowanie mieszanki tribenuronu metylu z fluoxypyrem, np. Fluxyr 200EC + Nuance 75WG. Mieszanka ta wymaga jednak wyższych temperatur (około 10º C), dlatego też z reguły warto pomyśleć o tej mieszance po ustabilizowaniu się temperatur.

 • Jak chronić kukurydzę?

  Do ochrony herbicydowej kukurydzy proponujemy zastosowanie powschodowe. Przy standardowym zachwaszczeniu w fazie około 3 liścia kukurydzy, chwasty są najlepiej zwalczane. Zalecamy zastosowanie Camix 560 SE (S-metolachlor 500 g, mezotrion 60 g) w dawce od 1,5 do 2 l/ha w mieszance z Maksymus 040SC (nikosulfuron 40 g) 1 l/ha oraz adiuwant olejowy (Olemix) 1 l/ha. Przy występowaniu silnego zachwaszczenia, zwłaszcza rdestem powojowym, chwastnicą czy ostrożniem, proponujemy zwalczanie dzielonymi dawkami: przed wschodami 2 l Camix + 0,3 l Grand Plus na ha, a po wschodach 1 l/ha Maksymus + 1 l/ha Olej w fazie 4–7 liści kukurydzy. Jako powschodowe rozwiązanie możemy zastosować również Elumis 105 OD w dawce 1 l do 1,5 l/ha w fazie 2 do 8 liści rośliny uprawnej. W firmie AGROAS znajdą Państwo również inne rozwiązania herbicydowe, zarówno doglebowe, jak i powschodowe

Nawozy

 • Czy warto redukować dawki nawozów?

  Obniżenie nawożenia mineralnego może być złudną oszczędnością, gdyż brak składników pokarmowych w glebie wpłynie na redukcję plonu. Nie powinno się ograniczać stosowana nawożenia wieloskładnikowego, lecz dążyć do nawożenia zbilansowanego, które zaspokoi potrzeby pokarmowe roślin, a one odpłacą się wysokim plonem.Głównym czynnikiem, wpływającym na dostępność i pobieranie składników odżywczych przez rośliny jest odczyn gleby. Poziom pH w granicach 6,5 – 7,0 jest najbardziej optymalny. W kwaśnych glebach dochodzi do ograniczenia dostępności fosforu, molibdenu i boru oraz wapnia i magnezu,

  Podstawowe informacje, decydujące o wysokości nawożenia to:

  • znajomość zasobności gleby
  • zapotrzebowanie poszczególnych roślin, na składniki pokarmowe.

  Pamiętajmy! Planując plon, ważne jest aby był on realny do osiągnięcia, dzięki temu można zaplanować optymalne nawożenie, które przełoży się na plon.

  Makroelementy, jakimi są potas i fosfor najłatwiej dostarczyć jest w nawożeniu startowym. Przy wyborze nawozu wieloskładnikowego, warto kierować się potrzebami pokarmowymi roślin, jeśli roślina pobiera dwukrotnie więcej np. potasu niż fosforu należy wybrać nawóz o szerokim stosunku P:K ( POLIFOSKA 7:18:28). Gdy uprawiamy roślinę fosforolubną np. kukurydze warto zastosować nawóz, który posiada wysoką koncentracje fosforu np. AGROSUSPEN®36.

  Fosfor jest pierwiastkiem mało mobilnym w glebie, dlatego całą jego dawkę warto zastosować w nawożeniu przedsiewnym. Potas jest pierwiastkiem łatwo wymywanym, szczególnie na glebach lekkich i ilastych – dlatego warto podzielić dawkę tego nawozu na startową i wiosenną.

  Kolejnym ważnym aspektem, przy wyborze nawozu jest jego rozpuszczalność  w wodzie. Nawozy o takim charakterze, gwarantują dostęp do składników pokarmowych rośliną od razu. 

  Gdy mamy do czynienia z suchym sezonem, gdy nie ma wody w glebie lub gleba nie posiada zadowalającej struktury, która może magazynować wodą warto użyć nawozu startowego płynnego, który zapewni dobry start roślinie nawet w kiepski warunkach, proponujemy rozwiązanie z nawożeniem AGROSUSPEN®36.

 • Nawóz zawiesinowy AGROSUSPEN 36 jak i kiedy stosować?

  N, P plus S  te pierwiastki, które jako pierwsze powinniśmy podać kiełkującej roślinie. Bardzo dobrą przyswajalna forma tych składników odżywczych jest forma znajdująca się w nawozach zawiesinowych. Nawóz startowy AGROSUSPEN 36, zapewnia roślinie warunki do idealnego wzrostu już od samego początku jej  wegetacji. Siarka jako partner azotu poprawi jego pobranie, azot nakarmi roślinę , a fosfor zadba o równe wschody. Cały proces dopełniamy bogata zawartością mikroelementów ( B, Zn, Cu, Mn, Fe, Mo)  oraz kwasami humusowymi.

  Nowa formuła nawożenia, którą proponujemy  AGROSUSPEN36 jest nawozem startowym, przedsiewnym. Możemy zastosować ten nawóz pod wszystkie rośliny uprawne aplikując go za pomocą opryskiwacza polowego lub stosując uprawę współrzędna np. agregatem siewnym z aplikatorem do nawozów zawiesinowych.

  Nasze doświadczenia wskazują wzrost plonu w porównaniu z zastosowanymi nawozami granulowanymi.

 • Czy można wydłużyć działanie azotu? Jak zatrzymać azot w glebie?

  Dobra praktyka nawożenia podpowiada: stosuj tyle ile potrzeba. Odpowiednio zbilansowana dawka, dopasowana do potrzeb danej uprawy pozwoli na optymalne wykorzystanie azotu przez rośliny, jednocześnie zmniejszając ryzyko utraty składnika np. poprzez wymywanie.

  Dobrą praktykę możemy wspierać dostępnymi na rynku technologiami. Coraz bardziej powszechne staje się stosowanie stabilizatorów azotu. Inhibitory nitryfikacji to rodzaj stabilizatorów opartych na DMPP. Jak wskazują badania polowe, jak również doświadczenia gospodarstw, zastosowanie inhibitora ( np. NovaTec One ) znacząco ogranicza straty azotu związane z procesem wymywania, a ponadto wydłuża czas uwalniania azotu nawet do 90 dni.

   

 • Jak określić dawkę nawozów wapniowych?

  Pierwsza i najważniejsza rzecz: zbadaj odczyn gleby. Bez tego wapnowanie nigdy nie będzie efektywne. Potrzeby wapnowania w zależności od odczynu i klasy agronomicznej gleby wyjaśniają poniższe tabele.

  Uregulowany odczyn gleby jest podstawą w wykorzystaniu NPK przez rośliny. Przyjmuje się, że w kwaśnym środowisku rośliny są w stanie przyswoić poniżej 30% zastosowanych nawozów NPK. Wraz ze wzrostem odczynu gleby wzrasta przyswajalność azotu, fosforu oraz potasu.

 • Jak bezpiecznie stosować RSM?

  RSM to nawóz bezpieczny w stosowaniu. Wybierając RSM, należy pamiętać o następujących zasadach: 

  • Stosujemy technikę oprysku grubokroplistego lub technikę rozlewu; nie stosujemy  rozpylaczy drobno- lub średniokroplistych.
  • Oprysk wykonujemy na zdrowe i całkowicie suche rośliny.
  • Nie stosujemy RSM tuż po deszczu ani podczas temperatury przekraczającej 25°C.
 • Jaką formę azotu w nawozie azotowym wybrać?

  W nawozach azotowych azot występuje (w zależności od rodzaju nawozu) w trzech formach: azotanowej, amonowej oraz amidowej. Najszybciej działającą formą jest forma azotanowa, zalecana do stosowania pogłównego jako dawka uzupełniająca - działa szybko w krótkim czasie. Druga z form azotu - amonowa to forma typowo przedsiewna i wskazane jest jej wymieszanie z glebą. Trzecia forma - amidowa wymaga przejścia w formę dostępną dla roślin i jest najdłużej działającą formą. Zalecamy wybierać nawozy uniwersalne, zawierające np. dwie formy azotu (ZAKSAN, PULAN), umożliwiające jednocześnie szybki start wiosenny plantacji oraz długotrwałe działanie azotu zawartego w nawozie.

 • Wapno węglanowe czy tlenkowe?

  Czynnikiem decydującym o wyborze wapna będzie przede wszystkim kategoria agronomiczna gleby.
  Nawozy wapniowe węglanowe nadają się w pierwszej kolejności na gleby bardzo lekkie, lekkie i średnie.
  Nawozy wapniowe tlenkowe dedykowane są na gleby ciężkie, działają krótko i szybko, nie nadają się do nawożenia pogłównego.
  Do nawożenia pogłównego, tzw. interwencyjnego polecane są wapna granulowane (np.. Jurak Premium, GRANUKAL 110-KR).

 • Czy wiosną nawozić oziminy potasem?

  Oczywiście. Konwencjonalny schemat nawożenia tym składnikiem powoli odchodzi do lamusa. Wiosenne podanie potasu - ważnego składnika, pomocnego w pobieraniu azotu oraz w efektywnym wykorzystaniu wody - będzie miało tylko pozytywne skutki. Podanie potasu wiosną np. w nawozie Korn-Kali, nie tylko uzupełni jesienne nawożenie tym składnikiem, ale tez wzbogaci glebę o takie składniki, jak magnez i siarka.

 • Jak skutecznie nawozić siarką i magnezem?

  Decydującym aspektem w nawożeniu siarką i magnezem będzie ich zawartość w nawozie, stopień ich rozpuszczalności oraz przyswajalności dla roślin. Terminem najlepszym na aplikację tych składników jest wczesna wiosna, kiedy rośliny najintensywniej pobierają magnez i siarkę. Doskonałym nawozem do uzupełniania siarki i magnezu będzie ESTA Kizeryt o zawartości 25 % MgO oraz 50 % SO3 w 100 % rozpuszczalnych w wodzie.

Materiał siewny

 • Jakie odmiany rzepaku ozimego polecają eksperci AGROAS?

  Prawidłowo prowadzony rzepak do spoczynku zimowego powinien wykształcić rozetę na poziomie 8–9 liści, dotyczy to tak samo odmian populacyjnych jak i mieszańcowych. Kiedy mowa o odmianach chcielibyśmy pochylić się nad jedną z odmian rzepaków mieszańcowych, która bardzo mnie zaciekawiła. Artemis – bo o nim mowa, ze znanej nam wszystkim hodowli Limagrain. Jest kilka cech, które chciałbym wyszczególnić. Na początku artykułu przedstawiałem warunki stanowiskowe pod rzepak ozimy, stąd też zatrzymałem się na tej konkretnej odmianie ponieważ polecana jest na teren całej Polski. Możliwość siewu na tak dużym terenie zyskuje również przez to że elastycznie dopasowuje się do jego terminu. Na północy optymalnym terminem siewu jest 15 sierpień, przez środek Polski przechodzi pas gdzie zaleca się wysiewać rzepak do 20 sierpnia, natomiast południowy zachód rządzi się terminami do 25 sierpnia. LG Artemis wychodzi nam naprzeciw z możliwością dopasowania do klasy bonitacyjnej oraz terminu siewu. Przypominając sobie przebieg pogody z ubiegłych lat a były to długie i ciepłe jesienne dni, zwracać musimy uwagę na charakter i ilość występowania szkodników.

 • Co wysiewać na wiosnę?

  Na polach przewidzianych pod pszenicę ozimą można wysiać pszenicę jarą, jęczmień jary, kukurydzę oraz rośliny bobowate. Przy bardzo wczesnych siewach pszenicy i jęczmienia należy stosować dolne zalecane przez firmy nasienne normy wysiewu. W miarę opóźnienia siewu ilość wysiewu zwiększyć. Na glebach mocno uwilgotnionych, zimnych nie należy zbyto spieszyć się z siewem jęczmienia jarego.

 • Jakie odmiany kukurydzy polecają eksperci AGROAS na rok 2021?

  Jesteśmy przekonani, że przyszłością dla naszego rynku, pozwalającą planować rośliny następcze, są odmiany, których okres od zasiewu do zbioru determinuje FAO pomiędzy 220 a 250. Nasza oferta zawiera jedne z najlepszych mieszańców dostępnych na rynku o FAO 240, do których bez wątpienia należy zaliczyć flinta odmiany CHIANTI oraz flint – denta uprawy LIMAGRAIN 31.205.

  Także doskonały następca MAS-a 15.P – MAS 11.K udowodnił swoją wartość, kolba typu pośredniego fix-flex wykorzystała optymalnie warunki pogodowe i pomimo krótkiego FAO zaplonowała tak jak jej konkurenci z grupy 240. W

Maszyny rolnicze

 • Jak zapobiegać pożarom kombajnów?

  Oprócz dokładnemu wyczyszczeniu oraz  przygotowaniu kombajnu od strony technicznej przed żniwami, należy przede wszystkim pamiętać o środkach bezpieczeństwa przed ewentualnym pożarem. W czasie żniw kombajn pracuje w ekstremalnych warunkach, które mogą prowadzić do łatwego i szybkiego wzniecenia pożaru. Wysokie temperatury, duże zapylenie bądź samo nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez operatora, mogą być powodem wielkich strat ale również mogą prowadzić do tragedii ludzkiej. Dlatego, należy przede wszystkich przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego takie jak: wyposażyć kombajn w gaśnice, apteczkę, sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru. Pamiętać, że palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbioru oraz ich transporcie jest niedopuszczalne. Każde pozostawienie kombajnu i oddalenie się od niego wymaga odłączenia źródła prądu (akumulatorów).  Dobrą praktyką podczas żniw jest zabezpieczenie w postaci ciągnika z pługiem lub agregatem, dzięki któremu w przypadku wystąpienia pożaru płodów rolnych można wykonać pas przeciwpożarowy uniemożliwiający rozprzestrzenianie się ognia.

 • Jakie powinno być ciśnienie w oponach rolniczych?

  Ciśnienie jest jednym z najważniejszych parametrów roboczych ogumienia. Należy je dopasować w kołach odpowiednio do wykonywanej pracy, rodzaju opon i maszyny. Przyjmuje się, że dla większości opon ciśnienie robocze mieści się w granicach od 0,8 do maksymalnie 2 barów. Do prac w polu stosuje się zwykle 0,8–1,2 bara, a przy transporcie wyższe, od 1,5 bara. Podczas jazdy po polu ciśnienie można nawet zmniejszyć poniżej 0,8 bara, do poziomu 0,4–0,6 bara, zależnie od warunków i rodzaju opony. Generalnie zakłada się, że w uprawie gleby ciśnienie zawsze powinno być poniżej 1 bara. Trzeba jednak pamiętać, że przy bardzo niskim ciśnieniu prawidłowo pracują tylko opony radialne, które mają miękkie boki i lepiej się układają.

Serwis maszyn rolniczych

 • Kiedy wymienić elementy robocze hederu?

  Stępione elementy robocze mogą dać się we znaki podczas żniw, przede wszystkim w czasie zwiększonej wilgotności lub w zachwaszczonym łanie. Prowadzą one do zmniejszenia wydajności oraz zwiększenia obciążenia elementów napędu kosy, co w przyszłości może prowadzić do bardziej kosztownej wymiany części. Dlatego również ważnym elementem przed okresem wzmożonych prac żniwnych jest dokładne sprawdzenie elementów kosy i ewentualną wymianę zużytych części. Na pewno zwiększy to wydajność oraz zmniejszy ryzyko awarii podczas żniw.

 • Jak często czyścić filtr powietrza w ciągnikach rolniczych?

  Przyjmuje się, że dla normalnych warunków dobrą praktyką jest co najmniej raz w tygodniu sprawdzić stan filtra i gdy stwierdzimy, że jest brudny, dokonać przedmuchania. W warunkach dużego zapylenia - raz dziennie, a czasem nawet częściej. Oczywiście, jeżeli nasz ciągnik jest wyposażony w czujnik zapchania, będzie nam wygodniej, nie mniej nie warto w 100 proc. polegać na elektronice, zwłaszcza podczas takich suszy, jakie miały miejsce w ostatnim sezonie.

Części do maszyn rolniczych

 • Czy części CLAAS REMEN są odpowiednikiem nowych części CLAAS?

  CLAAS REMEN to zużyte części oryginalne przyjmowane przez CLAAS, które są przetwarzane przemysłowo i sprzedawane jako ekonomiczna alternatywa nowych części. Wszystkie czynności robocze w procesie przetwarzania są realizowane według wytycznych CLAAS i podlegają licznym kontrolom jakości. Dlatego też części CLAAS REMEN utrzymują najwyższą jakość wytrzymałościową a jednocześnie są tańszą alternatywą nowych części CLAAS.

 • Czy warto kupić części oryginalne?

  Zastosowanie oryginalnej części zamiennej to gwarancja jakości, której udziela producent. Ich proces produkcji od samego początku nastawiony jest na spełnienie rygorystycznych norm jakości. Co więcej, są one opracowywane z myślą o konkretnej maszynie, a więc idealnie będą współpracowały z pozostałymi podzespołami. Jest to zdecydowanie najwyższa forma dbałości o nasz sprzęt.

Zadaj pytanie

Polityka prywatności

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Tylko niezbędne
Zgoda na wybrane
Zgoda na wszystkie