KORN-KALI®

  • Korn-Kali® jest nawozem potasowo – magnezowym z 40 % K2O w postaci chlorku potasu oraz 6% MgO w postaci siarczanu magnezu (Kieserit). Dalsze składniki to: sód (4 % Na2O) i siarka (12,5 % SO3).
  • wszystkie składniki są całkowicie rozpuszczalne w wodzie i bezpośrednio przyswajalne przez rośliny. 
  • Korn-Kali można stosować na wszystkich stanowiskach, gdyż jest skuteczny niezależnie od poziomu pH gleby.
  • postać granulatu umożliwia bardzo dokładny wysiew, nawet przy znacznych szerokościach.

KORN KALI - nawóz idealny dla rolnictwa

Skład nawozu Korn-Kali®:

  • NAWÓZ WE
  • Chlorek potasu z dodatkiem soli magnezu 40 (+6+4+12,5)
  • 40 % K2O tlenku potasu rozpuszczalnego w wodzie
  • 6 % MgO tlenku magnezu rozpuszczalnego w wodzie
  • 4 % Na2O tlenek sodu rozpuszczalne w wodzie
  • 12,5 % SO3 trójtlenku siarki rozpuszczalnego w wodzie 

Korn-Kali® Stanowi idealną kombinację składników pokarmowych, niezbędnych do produkcji roślinnej. Potas w formie chlorkowej (40 %) oraz magnez w formie kizerytu (6 %), dodatkowo siarka (12,5 %) oraz sód (4 %) kompleksowo odżywiają wszystkie rośliny uprawne. Nawóz doskonały  dla rolnictwa  –  wszystkie  substancje pokarmowe są całkowicie rozpuszczalne w wodzie i bardzo szybko dostępne dla rośliny. Zalecany dla wszystkich upraw niezależnie od stanowiska. Zawarta w nawozie siarka zaspokaja podstawowe potrzeby roślin na ten składnik pokarmowy już jesienią. Zawartość sodu jest szczególnie korzystna w uprawie np. buraków cukrowych. Idealny do nawożenia podstawowego jesienią oraz uzupeł-niającego wczesną wiosną.  Nawóz bardzo dobrze rozsiewa się niezależnie od szerokości roboczej rozsiewacza


Polityka prywatności

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Tylko niezbędne
Zgoda na wybrane
Zgoda na wszystkie