Polityka jakości

Polityka jakości AGROAS

Od 2012 roku posiadamy certyfikat GMP+FSA. GMP+ dotyczy tej części naszych towarów która trafia na rynek żywności poprzez pasze, jednak wymagania mamy tak samo wysokie dla wszystkich towarów i tych paszowych i spożywczych. Jest to certyfikat przyznawany firmom, które wykazują spełnienie wszystkich wymogów i warunków niezbędnych dla zapewniania bezpieczeństwa pasz.Co roku przeprowadzamy audyty wszystkich naszych baz magazynowych. Regularnie co kwartał przeprowadzamy analizy laboratoryjne naszych zbóż w akredytowanym laboratorium analitycznym: pozostałości pestycydów, mykotoksyny, obecność GMO. Nadzorujemy nasz tabor samochodowy – regularnie kontrolujemy czystość i dezynfekujemy.

Współpracujemy z producentami rolnymi w zakresie dobrych praktyk produkcyjnych zapewniających bezpieczną produkcję zbóż. Regularnie szkolimy naszych pracowników na corocznych spotkaniach szkoleniowych. Mamy wdrożony pełny program deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji wszystkich magazynów. Kontrolujemy parametry suszenia i przechowywania zbóż. Zapewniamy pełną identyfikowalność towaru w zakresie dostaw, przechowywania i sprzedaży.

Jesteśmy zarejestrowani w Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej i oraz w Inspektoracie Sanitarnym (sanepid). Używamy sprzętu kontrolno-pomiarowego, który jest regularnie kalibrowany lub legalizowany. Dbamy o dobry stan naszych urządzeń magazynowych, transportowych, załadunkowych, suszarni

W kontekście zrównoważonego rozwoju, współpracujemy z REDcert odnośnie tej części naszych towarów, która trafiają na rynek produkcji biopaliw. Co roku przeprowadzamy audyt wybranych gospodarstw rolnych. Prowadzimy bilanse biomasy zakupionej i sprzedanej w ramach łańcucha zrównoważonego rozwoju.

Zaczynaliśmy od certyfikacji ISCC w 2013 roku, co roku kolejna baza magazynowa zaprasza rolników na audyt, na którym musimy potwierdzić naszą wiarygodność jako tzw. pierwszy punkt zbioru, czyli firma dokonująca zakupów od gospodarstw rolnych zarejestrowanych w systemie dopłat bezpośrednich na zasadach wzajemnej zgodności (cross-compliance).

Zasada wzajemnej zgodności to:

  •  normy dotyczące utrzymania gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska (DKR) oraz
  •  podstawowe wymogi z zakresu zarządzania (Statutory Management Requirements – SMR),

Zasada wzajemnej zgodności oznacza powiązanie wysokości uzyskiwanych płatności ze spełnianiem przez rolników określonych wymogów i norm. W przypadku nieprzestrzegania powyższych obowiązków, konsekwencją jest odpowiednie zmniejszenie przyznawanych płatności. A my upewniamy się w ramach certyfikacji, że wszyscy nasi rolnicy są zgodni z powyższym. Ponadto zachowujemy pełną identyfikowalność zakupu i sprzedaży towarów przeznaczonych na rynek biopaliw.

Polityka prywatności

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Tylko niezbędne
Zgoda na wybrane
Zgoda na wszystkie