Ochrona kukurydzy

Ikanos 040 OD

Środek chwastobójczy


Zawartość substancji aktywnych: Nikosulfuron - 40 g/l


Sposób działania: 

Środek chwastobójczy w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie


Stosowanie: 

Środek przeznaczony do powschodowego zwalczania niektórych jednorocznych chwastów jednoliściennych (chwasty prosowate) oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy