Ochrona kukurydzy

Camix 560 SE

Zawartość substancji aktywnych:
mezotrion (związek z grupy trójketonów) – 60 g/ l (5,63 %),
S-metolachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) – 500 g/l (46,95 %).

Opis działania:
CAMIX 560 SE jest środkiem chwastobójczym w postaci zawiesinoemulsji do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do przedwschodowego i powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych oraz dwuliściennych w kukurydzy.