Monoskładnikowe

SÓL POTASOWA

60% tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie.

SÓL POTASOWA - CHLOREK POTASU

  • do stosowania na wszystkich glebach i pod wszystkie rośliny uprawne z wyjątkiem szczególnie wrażliwych na obecność chloru w nawozie,
  • zwiększa efektywność nawożenia azotem,
  • poprawia odporność roślin na czynniki stresowe,
  • powoduje, że rośliny racjonalniej gospodarują wodą, zwłaszcza w okresie suszy glebowej,
  • aktywuje mechanizmy obronne przed działaniem chorób i szkodników,
  • zwiększa zdolność do regeneracji roślin ozimych w okresie wczesnej wiosny,
  • bardzo dobre właściwości rozsiewne.

Największą efektywność działania nawozu uzyskuje się, wykonując nawożenie przedsiewnie. Po wysiewie nawóz należy dobrze wymieszać z glebą na głębokości 10-20 cm.