Właściciele i zarząd

Właściciele

  • Współwłaściciel

    Zbigniew Bednarski

  • Współwłaściciel

    Adam Sajdutka

Zarząd

  • Prezes Zarządu

    Daniel Cupriak