wybierz kategorię:

ARiMR zgadza się na zmiany w wysokości wnioskowanej pomocy aż do 200 tys. PLN

Rolnicy, którzy podpisali umowy dofinansowania w ramach działania Modernizacja Gospodarstw Rolnych, a nie wykorzystali całego dostępnego limitu (200.000,00 zł), mają możliwość zmiany poprzez zwiększenie wnioskowanej kwoty pomocy do wskazanego limitu.

W tym celu należy złożyć do właściwego ze względu zamieszkania Oddziału Regionalnego ARiMR wniosek o aneks, w którym należy szczegółowo uzasadnić zakres wprowadzonych we wniosku oraz biznesplanie zmian, które wymagają zwiększenia kwoty wsparcia.

Jednym z uzasadnień może być konieczność zakupu dodatkowej, nieplanowanej wcześniej maszyny lub zakup maszyny o lepszych parametrach, a tym samym droższej.

Przypominamy, że nigdy wcześniej nie było możliwości zwiększenia wnioskowanej kwoty dofinansowania. Jest to pierwsza taka możliwość, z której na pewno warto skorzystać!

Polityka prywatności

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Tylko niezbędne
Zgoda na wybrane
Zgoda na wszystkie