Informacje bieżące

wybierz kategorię:

Uzyskaj dotację z ARiMR

Od 21 czerwca do 19 sierpnia 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Więcej informacji znajdziesz pod linkiem:

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-41-modernizacja-gospodarstw-rolnych-obszar-a-d.html

Informujemy również, że termin naboru wniosków do programów "Restrukturyzacja małych gospodarstw" oraz "Premie dla młodych rolników" - został wydłużony do 30 czerwca 2021 r.

Szczegółowe informacje po kliknięciu w poniższe linki

https://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/termin-naboru-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-na-operacje-typu-premie-dla-mlodych-rolnikow-1.html

https://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/termin-naboru-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-na-operacje-typu-restrukturyzacja-malych-gospodarstw-2.html