Informacje bieżące

wybierz kategorię:

Uregulowany odczyn = efektywne wykorzystanie składników pokarmowych

Efektywność wykorzystania NPK z nawozów mineralnych jest szacowana na około 50 %. Istotnym aspektem w dążeniu do maksymalizacji efektywności wykorzystania składników, jest uregulowanie odczynu gleby.

Szacuje się, że efektywność wykorzystania azotu z nawozów mineralnych sięga zaledwie 50 %, w przypadku fosforu to 25 % w ciągu roku, natomiast potasu 50-60 %. Operowanie na polach o nieuregulowanym odczynie, szczególnie na polach zakwaszonych grozi spadkiem przyswajalności nie tylko makroskładników N,P,K, Mg, Ca ale również mikroskładników Mo, B.

 

Ryc.1. dostępność składników mineralnych w zależności od odczynu gleby ( Grzebisz i in. 2012 )

W przypadku jednego z najbardziej plonotwórczego składnika jakim jest azot, wapnowanie gleby doprowadzające do wzrostu jej odczynu wpływa korzystnie na pobieranie azotu w formie amonowej, przyspiesza rozkład materii organicznej. Wapnowanie wpływa również na zawartość przyswajalnego dla roślin fosforu, który jest najlepiej przyswajalny w odczynie słabo kwaśnym lub obojętnym. Potas, trzeci z makroskładników najłatwiej wymywany jest w glebach o odczynie kwaśnym i bardzo kwaśnym.