Informacje bieżące

wybierz kategorię:

Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy – współpraca lokalnego biznesu ze szkołami

Od kilkunastu już lat bierzemy aktywny udział w rozwoju zawodowym młodzieży, kształcąc uczniów w ramach praktycznej nauki zawodu, realizując praktyki i staże uczniowskie. Jednym z projektów jest "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy", którego podsumowaniem w obchodzonym właśnie roku szkolnictwa zawodowego, była konferencja zainicjowana przez Pana Andrzeja Bułę - Marszałka Województwa Opolskiego oraz Pana Lesława Tomczaka – Dyrektora Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy – współpraca lokalnego biznesu ze szkołami”, która miała miejsce w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w dniu 28 kwietnia 2022 r..

Podsumowaniem osiągnięć projektu było Wojewódzkie Święto Kształcenia Zawodowego, które odbyło się 29 kwietnia 2022 r. w Amfiteatrze NCPP w Opolu. Udział w uroczystości wzięli: Marszałek Województwa Opolskiego, Dyrektor oraz pracownicy Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół zawodowych województwa opolskiego oraz przedsiębiorcy.

Podczas tej uroczystości Barbara Krząstek - dyrektor personalny AGROAS - odebrała z rąk Marszałka Województwa Opolskiego - Andrzeja Buły - oficjalne podziękowania oraz wręczyła nagrody uczniom wyróżnionym w konkursie Liga Zawodowców, organizowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.

Bardzo dziękujemy Regionalnemu Zespołowi Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu za zaproszenie do projektu i mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę.