Ochrona rzepaku

Carnadine

Środek owadobójczy


Zawartość substancji czynnej: acetamipryd (związek z grupy neonikotynoidów)200 g/l (17,6%)


Uprawa: 

  • ziemniak,
  • rzepak ozimy,
  • jabłoń,
  • rzepak jary.

Stosowanie środka:
Środek przeznaczony  do  stosowania przy  użyciu  samobieżnych  lub  ciągnikowych  opryskiwaczy polowych lub sadowniczych.

Sporządzanie cieczy użytkowej:
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość oraz ilość środka. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. Wwypadku braku instrukcji odmierzoną ilośćśrodka podać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (zwłączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza zcieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.