Ochrona rzepaku

Caryx 240 SL

Środek z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin oraz jednocześnie z grupy preparatów grzybobójczych w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego w uprawie rzepaku ozimego przed chorobami grzybowymi.

DZIAŁANIE:

Środek zawiera dwie substancje czynne: chlorek mepikwatu, który hamuje biosyntezę giberelin, co w efekcie powoduje powstanie jesienią zwartej rozety (pędu z liśćmi) tuż nad ziemią. Rośliny takie charakteryzuje większa odporność na mrozy oraz lepszy rozwój w okresie wiosennym; metkonazol, który zwalcza choroby grzybowe oraz dodatkowo pełni funkcję regulatorawzrostu. Obie substancje działają plonotwórczo zwiększając pozyskiwaną masę nasion rzepaku. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lun ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

ZAKRES STOSOWANIA:

Rzepak ozimy

JESIEŃ

  • sucha zgnilizna kapustnych,
  • czerń krzyżowych

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów: 1. Termin stosowania: Opryskiwać rośliny rzepaku w fazie 4–6 liści (BBCH 14–16). Zabieg wykonany jesienią wpływa na zmianę pokroju roślin, pobudzenie systemu korzeniowego, wytworzenie zwartej rozety liści oraz zahamowanie wzrostu łodygi, co w efekcie poprawia zimotrwałość roślin rzepaku i zwiększa plon nasion.

WIOSNA

  • sucha zgnilizna kapustnych,
  • czerń krzyżowych,
  • szara pleśń.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 –1,4 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów: 1. Termin stosowania: Opryskiwać rośliny rzepaku na początku fazy wydłużania się pędu głównego (BBCH 32–35). Wysokość dawki dostosować do stopnia nasilenia chorób w danym regionie oraz wrażliwości na choroby uprawianej odmiany. Zabieg wykonany wiosną wpływa na zmianę pokroju roślin, zahamowanie wzrostu łodygi, co w efekcie prowadzi do zwiększenia plonu nasion. Zalecana ilość wody: 200 –400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.