Ochrona pszenicy

Fluxyr 200 EC

Zawartość substancji aktywnych:
fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) w formie estru 1-metyloheptylowego 200g/l (20,29 %).

Opis działania:
środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i jęczmieniu jarym. Środek pobierany jest przez liście chwastów.