Ochrona pszenicy

Stiff 250 EC

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH: trineksapak etylu (związek z grupy cykloheksadionów) – 250 g/l (22,73%).

OPIS DZIAŁANIA: STIFF 250 EC jest to środek z grupy regulatorów wzrostu roślin, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej.

Środek stosuje się w celu zapobiegania wyleganiu pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, pszenżyta ozimego i jęczmienia jarego uprawianych w technologiach intensywnych, z wysokim poziomem nawożenia azotowego. Środek pobierany jest głównie przez liście i źdźbła zbóż, a następnie przenoszony do tkanek merystematycznych zapobiegając nadmiernemu wydłużaniu się międzywęźli.