Ochrona kukurydzy

Grand Plus

ZAWARTOŚĆ:

  • Wysokiej jakości olej parafinowy,
  • Emulgator,
  • pochodna etoksylowanego alkoholu,
  • Glikol etylenowy,
  • Polisorbat w postaci blokowego kopolimeru

Zastosowanie GRAND PLUS powoduje:

  • Równomierne i dokładne pokrycie traktowanej powierzchni,
  • Polepszenie skuteczności agrochemikaliów stosowanych na lekko zbryloną glebę,
  • Szybkie przenikanie stosowanych agrochemikaliów na niewielką głębokość zapobiegające ulatnianiu się substancji aktywnych do atmosfery, ich fotodegradacji oraz wypłukiwaniu przez deszcz w głębsze warstwy.

REKOMENDOWANA DAWKA:

Należy stosować 0,2 do 0,3 l na hektar w standardowo przyjętych ilościach cieczy roboczej. Wyższą dawkę stosować na glebach lekkich, łatwo przepuszczalnych gdzie ryzyko wymywania jest większe.


Środki ochrony roślin - kukurydza

Kukurydza to gatunek silnie rosnący, ale dopiero w późniejszej fazie i chwasty są dla niej dużym zagrożeniem. Ochrona kukurydzy przed chwastami to nie wszystko. Ważna jest szeroko zakrojona walka z chorobami i szkodnikami. Dopiero dzięki temu można uzyskać wysoki plon zarówno w uprawie na ziarna, jak i zielonkę.

Zwalczanie chwastów w kukurydzy

Ochrona kukurydzy przed chwastami jest szczególnie ważna w początkowym okresie wegetacji. To gatunek ciepłolubny, który w okresie wiosennych chłodów rośnie wolno i zagrażać mu mogą nawet niewielkie chwasty, takie jak przetacznik, fiołek czy jasnota. Natomiast do najbardziej uciążliwych roślin niepożądanych należy ostrożeń polny, perz właściwy, bylica pospolita, rdesty i chwastnica jednostronna. Aby skutecznie zwalczyć konkurencję, środki ochrony roślin na kukurydzę zaleca się stosować możliwie jak najwcześniej.

Rodzaje środków ochrony kukurydzy

Skuteczne zwalczanie chwastów w kukurydzy jest możliwe przez odpowiedni dobór preparatu. Liczy się dopasowanie środków ochrony roślin do typu uprawy, ale również rozpoznanie niepożądanych gatunków. Dobrej jakości herbicydy wnikają przez liście i w ciągu kilku godzin blokują procesy fizjologiczne w chwastach, np. pobieralność wody. Zwalczanie chwastów w kukurydzy nie jest trudne, choć potrzeba trochę wiedzy.

Sprawdzone rozwiązania stosowane przy ochronie kukurydzy

Sprawdzone rozwiązania, które dają duże szanse na uzyskanie wysokiego plonu to dbanie o terminy wykonywania poszczególnych zabiegów pielęgnacyjnych, wykorzystanie wysokiej jakości materiału siewnego, stosowanie nawozów w oparciu o analizę gleby i szeroko zakrojona ochrona przez cały sezon wegetacyjny. Środki ochrony roślin na kukurydzę obejmują nie tylko herbicydy, ale także inne grupy pestycydów: preparaty owado- i grzybobójcze.

W każdym z przypadków powinno się postawić na jakość i skuteczność. Takie kryteria spełniają produkty od AGROAS.