Wieloskładnikowe

NPK 8-19-29

Składniki pokarmowe:

  • Azot /N/ całkowity - 8 % (m/m)
  • Azot (N) w formie amonowej - 8 % (m/m)
  • Pięciotlenek fosforu(P2O5 ) rozpuszczalny w wodzie - 18 % (m/m)
  • Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie - 19,0 %( m/m)
  • Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny wodzie - 29,0% (m/m)
  • Siarka (S) całkowita - 3%(m/m)

Nawóz mineralny wieloskładnikowy NPK 8-19-29 +3S – jest nawozem przedsiewnym.

Służy do nawożenia wszystkich rodzajów roślin uprawnych i wszystkich rodzajów gleb. Nawóz może być stosowany do nawożenia pogłównego.


Polityka prywatności

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Tylko niezbędne
Zgoda na wybrane
Zgoda na wszystkie