Wapniowe

OXYFERTIL Ca 90 WR

Wapno naowzowe nie zawierające magnezu.

Odmiana 01, zwartość CaO min. 90%, frakcja 1-3 oraz 3-7.

Zacznij od wapnowania

Zalecany na glebach średnich i ciężkich do szybkiej poprawy odczynu gleby. Można stosować od lata do późnej jesieni, po wysiewie niezwłocnie wymieszać z glebą.