Rzepak

RZEPAK ARTEMIS F1

hit sezonu

WŁAŚCIWOŚCI:

  • Typ odmiany: mieszaniec F1

CHARAKTERYSTYKA: 

  • Najnowsza odmiana z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy – TuYV Artemis posiada gen Rlm7, co daje rzepakowi odporność na suchą zgniliznę kapustnych
  • Wysoka odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion w niekorzystnych warunkach pogodowych
  • Odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania – średni plon 2017/2018 – 120% wzorca
  • Bardzo wysokie przezimowanie w niekorzystnych warunkach – doświadczenia COBORU 2018 oraz doświadczenia własne LG 2017 i 2018

NORMA WYSIEWU:

  • wczesny termin siewu: 35–40 szt/m2
  • optymalny termin siewu: 40–45 szt/m2
  • opóźniony termin siewu: 45–50 szt/m2

Średni plon Artemis – 2017/2018 – 120% wzorca – 49,3 dt/ha, 2019 – 128 % wzorca – 45,1 dt/ha

Rzepak Artemis