Rzepak

RZEPAK DK EXLEVEL

hit sezonu

WŁAŚCIWOŚCI:

  • Typ odmiany: mieszaniec

CHARAKTERYSTYKA: 

  • Wysoki potencjał plonowania, 
  • Bardzo wysoka zawartość tłuszczu w nasionach.
  • Wysoka tolerancja roślin rzepaku ozimego na niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe w okresie zimy
  • Utrzymanie wydajności plonotwórczej odmiany w warunach utrudnionego pobierania azotu z gleby

NORMA WYSIEWU:

  • optymalny termin siewu: 45–50 szt/m2

Średni plon exlevel – 2019 - 3,68 t/ha 39,12% tłuszczu