Pszenica

PSZENICA TURANDOT (A) - wysoka zdrowotność i jakość

 

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

 • Przydatna również do uprawy w późniejszym terminie siewu po kukurydzy na ziarno, 
 • Wysoki plon zabezpieczony wysokim MTN, 
 • Dobra tolerancja na suszę, 
 • Przekonuje plonem ziarna o wysokich parametrach jakościowych i zdrowotnością rośliny, 
 • Odmianę cechuje podwyższona odporność na septoriozę plew oraz fuzariozę kłosów, 
 • Duża odporność na wyleganie,
 • Znakomita gospodarka wodna, 
 • Typ kompensacyjny wykazujący zdolność rekompensowania i nadrabiania pewnych niedociągnięć.

 

ZALECANA NORMA WYSIEWU W TERMINIE:

wczesnym 260–300 nasion / mkw
optymalnym 330–350 nasion / mkw
późnym 360–450 nasion / mkw

 

CECHY ROLNICZE:

 • Termin kłoszenia: średni,
 • Termin dojrzewania: średni,
 • MTN: wysoki,
 • Wysokość rośliny: średnia,
 • Zimotrwałość: 4,
 • Liczba opadania: wysoka. 

 

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:

 • Mączniak prawdziwy: wysoka,
 • Fuzarioza kłosów: wysoka,
 • Rdza brunatna: wysoka,
 • Rdza żółta: bardzo wysoka,
 • Septorioza plew: wysoka,
 • Septorioza liści: wysoka.