Lata 1992-1997

ROK 1993

Firma Agro-As została założona w 1993 roku przez dwie osoby: (współwłaścicieli) Zbigniewa Bednarskiego i Adama Sajdutka jako spółka cywilna. Pierwszą siedzibą firmy był obiekt dzierżawiony o powierzchni około 200 m2 położony w Grodkowie przy ul. Wrocławskiej. W początkowym okresie rozwoju firmy, w ówczesnej lokalizacji, zatrudnienie znalazła oprócz właścicieli jeszcze jedna osoba. Działalność w tym okresie ograniczała się do handlu detalicznego środkami ochrony roślin.

ROK 1994

W roku 1994 ze względu na zwiększającą się sprzedaż zmieniono lokalizację w celu powiększenia powierzchni magazynowej. Wydzierżawiono obiekt o wielkości blisko 500 m2 w Grodkowie przy ul. Warszawskiej. W okresie tym zwiększono zatrudnienie do 4 osób. Działalność została rozszerzona o handel hurtowy środkami ochrony roślin oraz handel materiałem siewnym.

LATA 1995-1996

W latach 1995-1996 firma w wyniku rozwoju i zwiększania wolumenu sprzedaży osiągnęła na tyle duże obroty, iż mogła się podjąć starania o uzyskanie statusu bezpośredniego dystrybutora największych światowych koncernów produkujących środki ochrony roślin min.: ARYSTA, BASF, BAYER, DU PONT, F&N AGRO, MONSANTO, ORGANIKA SARZYNA, SUMI-AGRO, SYNGENTA.

ROK 1997

W roku 1997 nastąpiła kolejna zmiana lokalizacji firmy. Spółka w wyniku poczynionych inwestycji nabyła bazę magazynową wraz z budynkiem biurowym o łącznej powierzchni około 2000 m2. Obiekt ten zaadoptowano na nowoczesny i funkcjonalny punkt dystrybucyjny, w którego skład wchodzą: magazyn środków ochrony roślin, magazyn materiału siewnego, punkt sprzedaży detalicznej, pomieszczenia socjalne, biura oraz część reprezentacyjno-konferencyjna. Działalność rozszerzono o handel nawozami sztucznymi i mineralnymi. Utworzono Dział Handlowy, Dział Doradztwa oraz Dział Księgowości i Kadr.

Polityka prywatności

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Tylko niezbędne
Zgoda na wybrane
Zgoda na wszystkie