Blog 4 Asy Roku

Równowaga mikrobiologiczna gleby kluczem do lepszego wykorzystania składników pokarmowych i poprawy kondycji zdrowotnej roślin

Gleba to bardzo bogate w życie środowisko. Ocenia się, że w zależności od zasobności gleby w próchnicę, na jednym hektarze znajduje się od 1,5 do 15 ton żywych mikroorganizmów (są to bakterie, grzyby i pierwotniaki). Największa ich ilość żyje w górnej warstwie gleby tj. na głębokości około 30 cm. Mikroorganizmy biorą udział w tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju roślin. Dla nikogo nie będzie zatem zaskoczeniem, że żyzna, bogata w potrzebne zasoby gleba jest podstawą w produkcji dobrej jakości wszystkich płodów rolnych.

Mikrobiom i jego znaczenie równowagi mikrobiologicznej gleby

Proces przygotowania gleby do siewu czy sadzenia jest jednym z najbardziej kluczowych elementów do osiągnięcia sukcesu w postaci zdrowych, wysokich plonów, a odpowiednie PH, zawartość próchnicy i bogaty zróżnicowany mikrobiom to elementarz dobrej i żyznej gleby.

Mikrobiom (mikroflora) jest zbiorem mikroorganizmów charakterystycznych dla danego siedliska naturalnego. W przypadku gleby mikrobiom tworzy relacje między mikroorganizmami, glebą i rośliną, a każda zmiana któregoś z nich ma ogromny wpływ na pozostałe elementy. Wpływ na mikrobion mają działania uprawowe (rośliny, uprawa gleby, ochrona roślin, nawożenie), a skład bakteryjny gleby różnicuje odporność roślin na patogeny i dynamikę rozwoju.

Biopreparaty - sposób na przywrócenie równowagi mikrobiologicznej gleby

Od paru lat coraz bardziej zauważalny staje się problem degradacji gleby, w której mikroorganizmy, choć niewidoczne gołym okiem, wykonują ogromną pracę. Zniszczenie bądź zachwianie równowagi mikrobiologicznej gleby powoduje:

  • utrudnione wykorzystanie składników pokarmowych przez roślinę,
  • pogorszenie odporności na choroby i wiele innych niekorzystnych czynników,
  • generowanie (w konsekwencji) z roku na rok wzrostu kosztów uprawy.

Jednym ze sposobów, by przywrócić naturalną równowagę mikrobiologiczną, jest zastosowanie biopreparatów. Jest to niejako bioewolucja, polegająca na zmianie postrzegania całego procesu produkcji rolnej, a także świadomego stosowania dostępnych instrumentów do ochrony roślin.

Jak działają biopreparaty? Biopreparaty wykorzystują bakterie, które występują w naturalnym środowisku. Jednym z dostępnych preparatów, wpisujących się w bioewolucję, jest FUNDAMENTAL. Jest to mieszanina bakterii kwasu mlekowego, drożdży i bakterii fototroficznych, które - co najważniejsze - są w 100% bezpieczne dla użytkownika, konsumenta oraz środowiska naturalnego.

Aplikacja doglebowa i jej znaczenie

Stosowanie biotechnologii, którą polecamy, doskonale wpisuje się w politykę Zielonego Ładu, wprowadzanego przez Komisję Europejską. FUNDAMENTAL można stosować doglebowo i dolistnie, a mikroorganizmy w nim zawarte wykazują wielokierunkowe działanie. Aplikacja doglebowa wpływa w ogromnym stopniu na:

  • aktywizację życia w glebie,
  • rozkład resztek pożniwnych,
  • wzrost zawartości próchnicy,
  • zmniejszenie populacji chorobotwórczych patogenów takich jak Verticillium, Fuzariozy i Zgnilizny.

Mikroorganizmy ograniczają także rozwój szarej pleśni, chorób fuzaryjnych i zgorzeli siewek, stymulują rozwój korzeni, wpływają na zwiększenie jakości zbiorów i tworzenie nowych substancji takich jak aminokwasy, wielocukry oraz witaminy.

FUNDAMENTAL - korzyści ze stosowania

Warto dodać że przy zastosowaniu dawki FUNDAMENTAL od 30 l do 50 l na ha po 3 latach stosowania możemy odwrócić proces biodegradacji gleby. Jakie jeszcze korzyści zyskujemy stosując FUNDAMENTAL?

  • FUNDAMENTAL wpływa na szybszy rozkład resztek pożniwnych i rozpuszczenie trudno dostępnych składników pokarmowych; jest to bardzo istotne dla gospodarstw rolniczych i sadowniczych;
  • uzyskujemy lepsze wykorzystanie nawozów (w tym nawozy azotowe i nawozy wapniowe), a także lepsze działanie środków ochrony roślin, co pozwala obniżyć koszty zabiegów;
  • mikroorganizmy, które posiada w swoim składzie FUNDAMENTAL (tj. bakterie kwasu mlekowego, drożdże, bakterie wspomagające fotosyntezę a także bakterie rozkładające resztki pożniwne) między innymi mają za zadanie odbudowę zniszczonej flory bakteryjnej gleby, podobnie jak probiotyki, które stosujemy przy zażywaniu antybiotyków.

Jak już wcześniej pisałem, biopreparat FUNDAMENTAL można stosować także dolistnie w połączeniu z FUNDAMENTAL CA (którego skład to węglan wapnia). W wyniku połączenia kwasu mlekowego z węglanem wapnia powstaje mleczan wapnia, który jest jedną z najlepiej przyswajalnych form wapnia przez roślinę, a także wzmacnia efekt działania bakterii. Działanie nalistne ma za zadanie zapobieganie chorobom występujących na roślinach. Czas życia pozytywnych bakterii wprowadzanych do gleby, po jej płytkim wymieszaniu, wynosi 2-3 miesiące, natomiast aplikacja nalistna to 30 dni. Stosowanie pełnej technologii tj. od zaszczepienia gleby FUNDAMENTAL poprzez stosowanie dolistnie FUNDAMENTAL + FUNDAMENTAL CA, a w późniejszych terminach biopreparatu BIOKURATOR, daje potwierdzoną ochronę przed występowaniem chorób grzybowych oraz podnosi ogólną kondycję zdrowotną roślin.

Wymieniony BIOKURATOR to biopreparat, który w swoim składzie zawiera część bakterii znajdujących się w FUNDAMENTAL jednak są one czterokrotnie bardziej skoncentrowane. Działanie nalistnie tych biopreparatów opiera się na tak zwanym efekcie „zajętości miejsca”, gdzie chorobotwórcze patogeny nie mają gdzie się rozwijać. Skuteczność stosowania tego biopreparatu pokazują zamieszczone zdjęcia z pól, na których był aplikowany. Mam nadzieję, że już niedługo będą mogli Państwo przekonać się o skuteczności tej technologii na własne oczy, wizytując nasze pola. Zapraszamy także do zapoznania się z naszą ofertą maszyn rolniczych oraz części do maszyn rolniczych. Naszym atutem jest profesjonalne doradztwo w dokonaniu najlepszego wyboru.

O firmie

Firma AGROAS założona w 1992 r., lider rynku działający w branży kompleksowego zaopatrzenia rolnictwa i obrotu płodami rolnymi, jest jedną z najszybciej rozwijających się firm w regionie. Zasięgiem działania obejmuje Polskę południowo-zachodnią. Zatrudnia blisko 300 pracowników.

Archiwum

Tagi