Blog 4 Asy Roku

Nowe trendy w zgodzie z zieloną perspektywą

Skuteczne i efektywne poprawianie właściwości fizycznych, biologicznych oraz chemicznych gleby, to w dzisiejszych warunkach pogodowych bardzo ważne zagadnienie, szczególnie na glebach o niższych klasach bonitacyjnych.

Uregulowany odczyn, aktywność biologiczna na wysokim poziomie, dobra pojemność wodna oraz wysoka zawartość materii organicznej to parametry, które należy utrzymywać na odpowiednim poziomie, ale także działaniami agrotechnicznymi i agronomicznymi stale poprawiać.

Wg badań Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 40 % gleb w naszym Kraju ma odczyn kwaśny i bardzo kwaśny, a blisko 60 % gleb charakteryzuje się średnią lub niską zawartością próchnicy. Jak te dwa parametry wpływają chociażby na aktywność biologiczną w glebie, jej pojemność wodną mogliśmy się przekonać nie tak dawno, kiedy przez trzy sezony mieliśmy w Polsce suszę.

rys.1. Odczyn gleb Polski wg IUNG rys.2. Zawartość próchnicy w glebach Polski

Tak samo jak człowiek w wyniku swojej działalności ( emisje gazów cieplarnianych, niezbilansowane stosowanie nawozów mineralnych ) przyczynia się do degradacji gleby, zmniejszając zawartość materii organicznej oraz zmniejszając jej odczyn, tak samo ciągle poszukujemy rozwiązań, które w zgodzie ze środowiskiem naturalnym pozwolą zachować glebę w odpowiedniej kulturze i jednocześnie zwiększyć jej produktywność.

W odpowiedzi na uwarunkowania legislacyjne ( Europejski Zielony Ład, rozporządzenia krajowe ), ale również w ślad za wynikami badań gleb Producenci Nawozów w porozumieniu z Siecią Dystrybucji oferują produkty oparte na naturalnych składnikach, które pozytywnie wpływają na właściwości fizyczne, chemiczne oraz biologiczne gleby. Innowacyjnym produktem spełniającym w/w aspekty jest CalHumus Extra, którego produkcji podjął się nasz krajowy producent nawozów Grupa Azoty, reprezentowana przez Grupę Azoty Chorzów.

 

Chcesz zakupić CalHumus w promocyjnej cenie?

Dowiedz się więcej!

CalHumus Extra to nawóz wapniowy, który pozyskiwany jest ze złóż kredy ( 07a ) o bardzo wysokiej zawartości kwasów humusowych. CalHumus Extra zawiera minimum 8 % substancji organicznej bogatej w kwasy humusowe – 80 kg w 1 tonie produktu. Zawartość w produkcie wysoko reaktywnego tlenku wapnia ( 30 % CaO ) pozwala utrzymać pH na odpowiednim poziomie w strefie przy korzeniowej bez konieczności mieszania nawozu z glebą, a to daje szeroki wachlarz terminów stosowania produktu. Kwasy humusowe zawarte w produkcie korzystnie wpływają nie tylko na środowisko glebowe, ale również bezpośrednio na życie roślin. Ich pozytywny wpływ na strukturę gleby, retencję wodną wskazują liczne doświadczenia polowe, a zdolność kwasów humusowych do wiązania się z minerałami ilastymi nadaje glebie pożądaną strukturę gruzełkowatą, a to z kolei przekłada się na poprawienie stosunków powietrzno-wodnych oraz odpowiednią przepuszczalność gleby. Substancje humusowe, dzięki temu, że tworzą kompleksy helatowe z makro i mikroskładnikami przyczyniają się do  łatwiejszego przyswajania ich przez rośliny, a to w efektywnym wykorzystaniu składników pokarmowych wprowadzanych wraz z nawozami ma wymiar nie tylko plonotwórczy, ale również ekonomiczny.

Kwasy humusowe mają również pozytywny wpływ na podział komórek, pozytywnie wpływają na tworzenie chlorofilu oraz intensyfikują proces fotosyntezy.

Podniesienie jakości materii organicznej gleby oraz zwiększenie jej zawartości, aktywność mikrobiologiczna gleby, retencja wodna oraz utrzymanie pH na odpowiednim poziomie. Te wszystkie aspekty powinniśmy traktować ze wzmożoną uwagą i pomimo ich związku z rodzajem uprawianych roślin, wprowadzanych nawozów naturalnych, z zabiegami agrotechnicznymi warto spojrzeć na możliwość dodatkowej „stymulacji” gleby do zwiększania jej produktywności z wykorzystaniem produktów takich jak CalHumus Extra.

O firmie

Firma AGROAS założona w 1992 r., lider rynku działający w branży kompleksowego zaopatrzenia rolnictwa i obrotu płodami rolnymi, jest jedną z najszybciej rozwijających się firm w regionie. Zasięgiem działania obejmuje Polskę południowo-zachodnią. Zatrudnia blisko 300 pracowników.

Archiwum

Tagi