Blog 4 Asy Roku

Nawóz tam, gdzie potrzeba

Rolnicy wciąż najczęściej wykonują nawożenie poprzez rozsiew granul na powierzchni pola. Ważne jest, by nawozy były odpowiednio rozkładane w profilu glebowym. Spowodowane jest to zwiększającą się suszą wiosenną i konieczne, jeśli chcemy liczyć na skuteczne dostarczenie roślinom składników pokarmowych. Dlatego firma Horsch, projektując narzędzia uprawowe oraz siewniki, zawsze kładzie nacisk na to, aby wersje fabryczne miały możliwość wyposażenia w układ podawania nawozu. Oczywiście, każde z narzędzi ma system nawożenia dopasowany do charakteru swojej pracy.

Nawozy azotowe - pod korzeń lub obok rzędu

Nawozy azotowe, szczególnie azotanowe, łatwo przenikają przez profil glebowy. Jednak pozostałe makroskładniki, jak też mikroskładniki, aby były skutecznie dostępne dla roślin, powinny być zaaplikowane w profilu glebowym w odpowiedni dla danej uprawy sposób. Tym bardziej, że - szczególnie jak fosfor - są one nieruchliwe w profilu glebowym i sposób ich aplikacji może decydować o dostępności dla systemu korzeniowego. Stąd dla upraw rzędowych „standardowych”, takich jak zboża, układ nawożenia w siewnikach Horsch umożliwia podanie nawozu między rzędami, na głębokości nieco większej niż wysiane nasiona. Dla kukurydzy optymalnym miejscem aplikacji nawozu jest również umieszczenie go kilka centymetrów od nasiona tak, aby jego koncentracja nie wpływała negatywnie na kiełkujące ziarno. Takim właśnie systemem podawania nawozu dysponują siewniki Maestro. Możliwość agregowania siewników punktowych Maestro na agregatach Focus sprawia, że zwiększamy możliwości podawania nawozu nie tylko przy rzędzie roślin płytko, ale także głębiej.

Agregaty talerzowe i zębowe - talerze płytko, zęby głęboko

Agregaty talerzowe Joker CT i RT, można wyposażyć w zbiornik Mini Drill oraz listwę z talerzami rozbryzgowymi umieszczonymi za talerzami, a przed wałem. Podobnie agregaty zębowe do płytkiej uprawy, takie jak Finer i Cruiser, które również możemy wyposażyć w Mini Drill oraz sekcję talerzy rozbryzgowych. Ta wersja pozwala umieścić nawóz bardzo płytko, ale jednak w wilgotnej warstwie wzruszonej gleby, bądź zasiać poplon rzutowo. Generalnie w pracach wykonywanych krótką broną talerzową nie stosuje się pełnych dawek nawozów makroskładnikowych, dlatego dla tych narzędzi dedykowane są zbiorniki Minidrill o pojemności 400 l, służące głównie do rozsiewu poplonów, bądź środków wspomagających mineralizację słomy.

Odwrotnie wygląda sprawa dla agregatów zębowych do głębokiej uprawy, zwykle wykonujących swoją pracę jesienią przy uprawie głębokiej – Horsch Terrano i Tiger. Te agregaty mogą zarówno współpracować ze zbiornikiem przednim o pojemności 1600 lub 2200 litrów jak też ze zbiornikiem zawieszonym na tylnym TUZ – Horsch HT 2800 o pojemności 2800 litrów. W tej wersji układów nawożenie polega na podawaniu nawozu poprzez redlice zębowe. Firma Horsch dysponuje rozwiązaniem pozwalającym podawać nawozy na dwie różne głębokości. Dlatego, zależnie od potrzeb wysycenia profilu glebowego, można podać nawóz w dawce podzielonej 50% płytko i 50% głęboko. Takie rozwiązanie pozwala zapewnić tzw. dawkę startową oraz depozyt nawozu na większej głębokości, aby stymulować rozwój układu korzeniowego.

W przypadku aplikacji nawozu wraz z uprawą agregatem Terrano bądź Tiger aplikujemy nawóz całopowierzchniowo i praktycznie w całym przygotowywanym profilu glebowym. Dzięki temu rolnik nie jest zależny od opadów, które warunkują rozpuszczenie i przesiąknięcie nawozu do profilu glebowego. Nawóz podany podczas głębokiej uprawy trafia bezpośrednio w wilgotną glebę i może być szybko zaabsorbowany przez kompleks glebowy.

Nawożenie i siew - prawidłowe podawanie nawozów

Specyficzną rośliną szczególnie dobrze reagującą na depozyt fosforu na większej głębokości jest rzepak. Dlatego tak dobrze sprawdza się w przygotowaniu i siewie rzepaku agregat Horsch Focus. Przy siewie w rzędach co 30 cm ząb uprawowy umieszczający nawóz idzie dokładnie w linii wysiewu rzędu roślin. System korzeniowy rzepaku jest w ten sposób stymulowany do szybszego rozwoju i większej odporności na stres wodny podczas coraz częstszych suszy wiosennych.

Natomiast rośliny zbożowe, które mają wiązkowy system korzeniowy, bardzo dobrze reagują na płytkie podawanie nawozu w pobliżu systemu korzeniowego, ale nie w linii rzędu wysiewanych roślin. Dlatego zarówno siewniki talerzowe Pronto, jak i agregaty zębowe Focus dla siewu zbóż mają podawanie nawozu usytuowane między dwoma kolejnymi rzędami roślin.

Oprócz firmy Horsch polecamy maszyny rolnicze innych cenionych marek, jak CLAAS, MASCHIO GASPARDO, HARDI, WIELTON, KUHN. Oferujemy także części do maszyn rolniczych oraz serwis maszyn rolniczych.

O firmie

Firma AGROAS założona w 1992 r., lider rynku działający w branży kompleksowego zaopatrzenia rolnictwa i obrotu płodami rolnymi, jest jedną z najszybciej rozwijających się firm w regionie. Zasięgiem działania obejmuje Polskę południowo-zachodnią. Zatrudnia blisko 300 pracowników.

Archiwum

Tagi