Pszenica ozima


Alexander - Nowość (A/B)

Cechy:

 • Została zakwalifikowana do pszenic chlebowych (grupa B)
 • Wysoka liczba opadania poziom grupy E
 • Zawartość glutenu poziom grupy A
 • Bardzo wysokie parametry wypiekowe

Zalecana norma wysiewu w terminie
wczesny 280 - 300 nasion/m2
optymalny 300 - 320 nasion/m2
późny 320 -350 nasion/m
2

WAŻNIEJSZE CECHY ROLNICZEODPORNOŚĆ NA CHOROBY
Termin koszeniaśredniMączniak prawdziwywysoka
Termin dojrzewaniaśredniRdza żółtawysoka
MTZwysoki
Fuzarioza kłosówdobra
Odporność na wyleganiewysokaSeptorioza liściśrednia
Liczba plonowaniawysokaSeptorioza plewdobra
Wysokość roślinyśredniaChoroby podstawy źdźbławysoka
Mrozoodporność4,5
Liczba opadaniabardzo wysoka
Odporność na porastaniewysoka

Patras (B/A)

Cechy:

 • Typ pojedynczo-kłosowy z dobrą stabilnością plonu ziarna i szybkim napełnieniem ziarna
 • Szybki rozwój początkowy
 • Dobra zdrowotność liści
 • Dobra tolerancja na fuzariozę
 • Rośliny niskie, zimotrwałe
 • Łatwy omłot dzięki równomiernej dojrzałości roślin

Zalecana norma wysiewu w terminie optymalnym* 300 ÷ 350 kiełkujących ziaren/m2

WAŻNIEJSZE CECHY ROLNICZEODPORNOŚĆ NA CHOROBY
Termin koszeniaśredniowczesnyMączniak prawdziwydobra
Termin dojrzewaniaśredniowczesnyRdza brunatnadobra
Mrozoodporność4°( skala 9°)Brunatna plamistość liści (DTR)dobra
Potencjał plonowaniawysokiSeptorioza liściśrednia
Liczba plonowaniawysokaSeptorioza plewśrednia do dobrej
Odporność na wyleganieŚrednia do wysokiejFuzarioza kłosówdobra
WysokośćśredniaChoroby podstawy źdźbławysoka
MTNwysoka
Zawartość białkawysoka
Zawartość glutenuwysoka

CH Combin (E) oścista

Cechy:

 • Pszenica oścista o wysokich parametrach jakościowych
 • Odmiana wczesna o krótkiej słomie i wysokiej liczbie opadania
 • Wykazuje dobrą tolerancję na okresowe braki wody

Zalecana norma wysiewu w terminie
wczesny 280 - 320 nasion/m2
optymalny 320 - 360 nasion/m2
późny 360 - 400 nasion/m
2

WAŻNIEJSZE CECHY ROLNICZEODPORNOŚĆ NA CHOROBY
Termin koszeniawczesnyMączniak prawdziwyśrednia
Termin dojrzewaniawczesnyDTRwysoki
Mrozoodporność4Rdza brunatnawysoka do bardzo wysokiej
Odporność na wyleganiewysokaSeptorioza liściwysoka
Zawartość białkabardzo wysokaFuzarioza kłosówwysoka
Zawartość glutenuwysokaChoroby podstawy źdźbłaśrednia

Sailor (A)

Cechy:

 • Średnio wczesna o rewelacyjnym plonowaniu we wszystkich rejonach kraju
 • Bardzo dobra odporność na choroby szczególnie na choroby podstawy źdźbła i pleśń śniegową
 • Sailor posiada grube ziarno o bardzo dobrym wyrównaniu i niewielkim udziale pośladu
 • Rośliny średniej długości i dobrej odporności na wyleganie
 • Dobra zdolność krzewienia
 • Dobra zimotrwałość

Zalecana norma wysiewu w terminie optymalnym* 360 ÷ 400 kiełkujących ziaren/m2

WAŻNIEJSZE CECHY ROLNICZEODPORNOŚĆ NA CHOROBY
Termin koszeniaśredniowczesnyMączniak prawdziwydobra
Termin dojrzewaniawczesnyRdza brunatnaśrednia
Mrozoodporność5,5°( skala 9°)Brunatna plamistość liści (DTR)dobra
Potencjał plonowaniaśredni do wysokiegoSeptorioza liściśrednia
Liczba plonowaniawysokaSeptorioza plewdobra
Odporność na wyleganiedobraFuzarioza kłosówwysoka
WysokośćwysokaChoroby podstawy źdźbławysoka
MTNwysoka
Zawartość białkawysoka
Zawartość glutenuwysoka

Arkeos C/ na ciastka

Cechy:

 • Zalecono do wczesnego i optymalnego siewu
 • Bardzo wysoki plon ziarna
 • Odporna na wyleganie
 • Pszenica ciasteczkowa o niskiej zawartości białka

Zalecana norma wysiewu w terminie
wczesny 280 - 300 nasion/m2
optymalny 300 - 320 nasion/m2
późny 320 - 350 nasion/m
2

WAŻNIEJSZE CECHY ROLNICZEODPORNOŚĆ NA CHOROBY
Termin koszeniawczesny
Mączniak prawdziwyśrednia 
MrozoodpornośćNiskaDTRśrednia
Potencjał plonowaniaBardzo wysoki
Rdza brunatnaśrednia 
Odporność na plonowanie Średnia do dobrejSeptorioza wysoka
WysokośćNiskaFuzarioza kłosówśrednia
MTZNiskiŁamliwość podstawy źdźbłaśrednia 

KWS Emil - Nowość (B)

Cechy:

 • Rośliny niskie o bardzo dobrej odporności na wyleganie
 • Wysoki potencjał plonowania na obu poziomach agrotechnicznych

Zalecana norma wysiewu w terminie
wczesny 240 - 280 nasion m2
optymalny 280 - 320 nasion/m2
późny 320 - 380 nasion/m
2

WAŻNIEJSZE CECHY ROLNICZEODPORNOŚĆ NA CHOROBY
Termin koszeniaśredniMączniak prawdziwyśrednia
Termin dojrzewaniaśredni
Fuzarioza kłosówśrednia 
MTZśredni
Rdza brunatnaduża
Odporność na wyleganiebardzo dużaRdza żółtadobra
Wysokość roślinyniska
Septorioza plewśrednia do dużej
Zimotrwałość5Septorioza liści średnia 
Liczba opadaniabardzo wysoka

Mulan (B)

Cechy:

 • Wysoka zdolność dostosowania do warunków stanowiska
 • Tolerancja na okresowe susze
 • Dobra zdrowotność roślin
 • Charakteryzuje się bardzo wysokim plonem

Zalecana norma wysiewu w terminie
wczesny 220 - 280 nasion/m2
optymalny 280 - 350 nasion/m2
późny 350 - 430 nasion/m
2

WAŻNIEJSZE CECHY ROLNICZEODPORNOŚĆ NA CHOROBY
Termin koszeniawczesnyMączniak prawdziwywysoka
Termin dojrzewaniaśrednio-wczesnyRdza brunatnaWYSOKA
Mrozoodporność3(DTR)WYSOKA
Odporność na wyleganiewysokaSeptorioza liściśrednia
WysokośćśredniaFuzarioza kłosówwysoka
Zawartość białkaśrednia Choroby podstawy źdźbławysoka
Potencjał plonowaniawysoki do bardzo wysoki
MTZśredni

Pokusa (A)

Cechy:

 • Odmiana o wysokim potencjale plonowania
 • Najwyższa tolerancja na zakwaszenie gleby
 • Podwyższona odporność na fuzariozę kłosa
 • Tolerancja na opóźnione siewy

Zalecana norma wysiewu w terminie
wczesny 280 - 320 nasion/m2
optymalny 320 - 360 nasion/m2
późny 360 - 400 nasion/m
2

WAŻNIEJSZE CECHY ROLNICZEODPORNOŚĆ NA CHOROBY
Termin koszeniaśredniMączniak prawdziwyśrednia
Termin dojrzewaniaśredniRdza brunatnaśrednia do wysokiej
MrozoodpornośćśredniaRdza żółtabardzo wysoka
Odporność na wyleganiewysokaSeptorioza liściśrednia
Tolerancja na zakwaszaniewysokaFuzarioza kłosówwysoka
Zawartość białkawysokaChoroby podstawy źdźbławysoka
Zawartość glutenuwysoka
Wysokośćśrednia

Rotax - Nowość (B)

Cechy:

 • Stabilny i wysoki plon, szczególnie w uprawie mniej intensywnej
 • Średnio wysokie rośliny
 • Odmiana średnio-wczesna
 • Doskonale nadaje się na trudniejsze, stresowe stanowiska uprawy
 • Bardzo dobra zimotrwałość - 5 pkt. wg COBORU

Zalecana norma wysiewu w terminie
wczesny 220 - 270 nasion/m2
optymalny 270 - 350 nasion/m2
późny 350 - 420 nasion/m2

WAŻNIEJSZE CECHY ROLNICZEODPORNOŚĆ NA CHOROBY
Termin koszeniaśredniMączniak prawdziwywysoka
Termin dojrzewaniaśredniRdza brunatnadobra
Odporność na wylegenieśredniaBrunatna plamistość liści dobra
Wysokość roślinyśredniaSeptorioza liścidobra
Zimotrwałość5Fuzarioza kłosówdobra
Liczba opadaniadobraChoroby podstawy źdźbławysoka

Sonergy - Nowość (A/B) oścista

Cechy:

 • Rekomendowana na uprawy w sąsiedztwie lasów i na polach zagrożonych zwierzyną łowną
 • Odmiana niska o doskonałej odporności na wyleganie
 • Potencjał plonowania bardzo wysoki

Zalecana norma wysiewu:

wczesny 280 - 320 nasion/m2
optymalny 320 - 350 nasion/m2
późny 350 - 380 nasion/m2

WAŻNIEJSZE CECHY ROLNICZEODPORNOŚĆ NA CHOROBY
Termin koszeniawczesnyMączniak prawdziwywysoka
Termin dojrzewaniawczesnyFuzarioza kłosówśrednia
Odporność na wyleganiebardzo wysokaRdza brunatnawysoka
Wysokość rośliny niskaRdza żółtawysoka
Mrozoodporność3,5Septorioza plewśrednia
MTZśredniSeptorioza liściśrednia
Choroby podstawy źdźbłaniska

Tobak (B/A)

Cechy:

 • Bardzo wysoki potencjał plonowania – 9/9 punktów wg badań BSA
 • Zwycięzca plonu w kolejnych trzech latach badań rejestrowanych oraz w badaniach porejestrowych BSA
 • Bardzo dobra zimotrwałość
 • Cechy jakościowe do wyrobu mąki i chleba na poziomie odmian jakościowych

Zalecana norma wysiewu w terminie optymalnym* 330 ÷ 350 kiełkujących ziaren/m2

WAŻNIEJSZE CECHY ROLNICZEODPORNOŚĆ NA CHOROBY
Termin koszeniaśredniMączniak prawdziwywysoka
Termin dojrzewaniaśredniRdza brunatnawysoka
Mrozoodporność4°( skala 9°)Brunatna plamistość liści (DTR)średnia
Potencjał plonowaniabardzo wysokiSeptorioza liściśrednia
Liczba plonowaniawysokaSeptorioza plewśrednia
Odporność na wyleganiewysokaFuzarioza kłosówdobra
WysokośćśredniaChoroby podstawy źdźbławysoka
MTNśrednia
Zawartość białkawysoka
Zawartość glutenudobra

Desamo (B)

Cechy:

 • Odmiana o stabilnym i wysokim plonie (jest w piątce najlepiej plonujących odmian w Niemczech)
 • Wysoka liczba opadania niezależna od pogody
 • Dobra odporność na choroby
 • Dobra zimotrwałość
 • Krótka słoma

Zalecana norma wysiewu w terminie optymalnym* 360 ÷ 400 kiełkujących ziaren/m2

WAŻNIEJSZE CECHY ROLNICZEODPORNOŚĆ NA CHOROBY
Termin koszeniaśredniMączniak prawdziwywysoka
Termin dojrzewaniaśredniRdza brunatnawysoka
Mrozoodporność5°( skala 9°)Brunatna plamistość liści (DTR)średnia
Potencjał plonowaniawysokiSeptorioza liścidobra
Liczba plonowaniabardzo dobraSeptorioza plewśrednia
Odporność na wyleganieśredniaFuzarioza kłosówśrednia
WysokośćniskaChoroby podstawy źdźbładobra
MTNśrednia
Zawartość białkaśrednia
Zawartość glutenuśrednia

Rivero - Nowość (B)

Cechy:

 • Bardzo wysokie plonowanie na obu poziomach agrotechnicznych
 • Średnio wysokie rośliny o bardzo wysokiej odporności na wyleganie
 • Odmiana typu "Low Input" - tj. niskie nakłady = wysokie plonowanie
 • Wybitnie tolerancyjna na opóźnione zasiewy

Zalecana norma wysiewu w terminie
wczesny 280 - 320 nasion/m2
optymalny 320 - 350 nasion/m2
późny 350 -380 nasion/m
2

WAŻNIEJSZE CECHY ROLNICZEODPORNOŚĆ NA CHOROBY
Termin koszeniaśredniMączniak prawdziwybardzo wysoka
Termin dojrzewaniaśredniFuzarioza kłosówwysoka
Odporność na wyleganiebardzo wysokaRdza brunatnawysoka
Wysokość roślinyśredniaSeptorioza liściwysoka
Zimotrwałość4Brunatna plamistośćwysoka
Liczba opadania bardzo wysokaChoroby podstawy źdźbławysoka

Lennox

Cechy:

 • Odmiana przewódka o szerokim zakresie terminów siewu
 • Połączenie wysokiego plonu ziarna z bardzo dobrymi parametrami piekarniczymi
 • Odmiana o łuskowej słomie i dużej zdrowotności

Zalecana norma wysiewu w terminie
wczesnym (połowa października) 360 - 400 nasion/m2
późnym (listopad) 400 - 420 nasion/m2
wiosenny 420 - 450 nasion/m
2

WAŻNIEJSZE CECHY ROLNICZEODPORNOŚĆ NA CHOROBY
Termin koszeniaśredniMączniak prawdziwyśredni
Termin dojrzewaniaśredniRdza brunatnaniska
MTZwysokiFuzarioza kłosówśrednia
Podatność na wyleganieniska
Septorioza liściśrednia
Wysokość niska
Zawartość białkabardzo wysoka
Liczba opadaniawysoka

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.