Informacje bieżące

Płody rolne
05.09 2018

Zmiana na rynku – produkcja pszenicy dramatycznie spada, mniejszy areał zasiewów i niskie plony.

 

Obraz dla sezonu 2018/19 przedstawia się niezbyt optymistycznie głównie
z powodu niższej podaży, większego zużycia oraz redukcji zapasów.

W sezonie poprzednim świat zebrał 758 mln ton pszenicy, w bieżącym przewidywania mówią o zbiorze na poziomie 729 mln ton, co oznacza 29 mln ton mniej.

Nieznacznie wyższa produkcja w USA, ale również rekordowo wysokie zużycie oraz szacowany większy eksport pszenicy, który przewiduje się w ramach offsetu mniejszego eksportu z EU, spowoduje spadek zapasów w USA o 15%
w stosunku do roku poprzedniego.

Przewidywania zbiorów w takich krajach jak Argentyna, Australia, Kanada są optymistyczne, zbiory będą wyższe w stosunku do sezonu poprzedniego
o 4,5mln ton, natomiast Rosja, Kazachstan i Ukraina zbiorą o 20 mln ton mniej niż w roku poprzednim.

Unia europejska odnotuje w tym sezonie dramatyczny spadek produkcji nie tylko pszenicy, ale także jęczmienia. Zbiory w EU będą najniższe od 2012r.
i szacuje się, że zbiór pszenicy miękkiej wyniesie zaledwie 127,7 mln ton versus sezon 2017/18 – 141,8 mln ton.

Takie czynniki jak zły przebieg pogody, ograniczenie areału zasiewów oraz wzrastający popyt na pszenicę doprowadziły do znacznego spadku podaży tego surowca w EU 28.

Porównując areał zasiewów pszenicy miękkiej w 2015/16 do tego z 2017/18
w UE widzimy spadek rzędu 1,250 mln ha, z czego największe ograniczenie zasiewów pszenicy wystąpiło w takich krajach jak Francja – 170 000ha, Niemcy – 140 000ha, Hiszpania – 110 000ha, Polska – 80 000ha.

Największy spadek produkcji rok do roku wystąpił w: Niemcy – 4,1 mln ton, Francja – 3 mln ton, Polska – 2 mln ton, Szwecja – 1,3 mln ton, natomiast największy wzrost produkcji pszenicy miał miejsce w: Hiszpani o 2,6 mln ton.

Wczesne żniwa w całej EU nie miały precedensu w ostatniej 10 letniej historii kontynentu, również plony są najniższe od 5 lat, ekstremalnie niskie wydajności odnotowano w Danii jak również w Szwecji, Finlandii a także znacznie słabsze w Niemczech i Polsce. Jakość zbioru u głównych producentów pszenicy jest zróżnicowana, Francja zebrała około 87% pszenicy o jakości konsumpcyjnej z wysoką zawartością białka i dobrej gęstości, Niemcy zebrali 82% pszenicy konsumpcyjnej, Polska natomiast z uwagi na zły przebieg pogody w trakcie żniw zebrała jedynie 60% pszenicy nadającej się na cele konsumpcyjne, głównie z powodu niskiej liczby opadania oraz słabej gęstości.

Należy nadmienić także, że na słaby zbiór pszenicy nakłada się stale rosnąca konsumpcja pasz przemysłowych w całej EU. Szacuje się, że produkcja mieszanek paszowych wyniesie 153 mln ton a to głównie z powodu rosnącej produkcji drobiu, która doskonale rozwija się głównie w naszym kraju. Ostatnie szacunki europejskiego stowarzyszenia producentów pasz FEFAC przewidują największy wzrost produkcji pasz przemysłowych właśnie w naszym kraju
o 400 000 ton.

Wszystkie te czynniki w znacznym stopniu zmieniają kształt wewnątrz europejskich przepływów surowca, dotychczasowy główny importer pszenicy Hiszpania zmniejszy w znacznym stopniu import surowca z krajów bałtyckich, Wielkiej Brytanii, Niemiec a także Francji na rzecz Rumunii i Bułgarii. Bułgarzy i Rumunii niemal 50% pszenicy powinni ulokować na rynku hiszpańskim w stosunku do eksportu z tych krajów w roku ubiegłym do krajów trzecich.  Bułgaria oraz Rumunia, która w dniu dzisiejszym jest bardziej atrakcyjna niż Ukraina, której eksport do Europy północno zachodniej ogranicza taryfa wwozowa w wysokości 12 € od tony powinna do końca 2018 r. zrealizować największy w swojej historii eksport wewnątrz wspólnotowy. Od 1stycznia 2019r wchodzą w życie bezcłowe kontyngenty z Ukrainy, które ograniczą napływ surowca z Bałkanów.

Deficytowy rynek naszych zachodnich sąsiadów będzie zasilać także pszenica z Polski, Czech oraz Słowacji. Z uwagi na słabą jakość zbiorów w Polsce, ceny pszenicy konsumpcyjnej w kraju nie pozwolą na wywóz pszenicy na cele młynarskie, głównym towarem eksportowym powinna być pszenica paszowa.

Szacuje się, że do naszych zachodnich sąsiadów może wyjechać pomiędzy 0,65 mln a 0,8 mln ton pszenicy, to oznacza o 0,2 do 0,3 mln ton więcej niż w roku ubiegłym.

Ogólnie eksport pszenicy z EU ulegnie zmniejszeniu do poziomu 19-20mln ton, w dalszym ciągu pozostaną bardzo konkurencyjne w stosunku do EU-28 takie kraje jak Rosja, Ukraina i Kazachstan.

Eksport do krajów trzecich z naszego kraju nie powinien przekroczyć 1,5 mln ton, łącznie wywóz pszenicy z Polski powinien zamknąć się na poziomie 2,3-2,5 mln ton.

Wnioskując w oparciu o bieżąca sytuację rynkową i znaczne uszczuplenie zapasów w EU i naszym kraju można zakładać, że koniunktura dla pszenicy powinna utrzymać się także w kolejnym sezonie. Jeżeli trend zmniejszania areału pszenicy utrzymał by się jeszcze w kolejnych sezonach, doszło by niewątpliwie do dramatycznego uszczuplenia zasobów tego gatunku. Biorąc pod uwagę bardzo dobre prognozy cenowe dla pszenicy, wzrost opłacalności produkcji tego gatunku spodziewamy się, że przynajmniej w naszym regionie nastąpi renesans uprawy pszenicy. Jednakże jeden czynnik może ograniczyć wzrost areału zasiewu pszenicy, ograniczona podaż kwalifikowanego materiału siewnego, spowodowana porastaniem na plantacjach nasiennych. Nasza firma zabezpieczyła produkcję materiału siewnego dywersyfikując obszar produkcji, jednakże ilość nasion niektórych odmian może być znacznie ograniczona, zachęcamy wszystkich do podejmowania decyzji o wyborze odmiany niezwłocznie z uwagi na ograniczenia w dostępności. Optymizm cenowy na rynku zbożowym powinien nas wszystkich zachęcić do szczególnej troski o plantacje i jesienną ochronę pszenicy, jak widać ubiegły sezon wynagrodził tych, którzy zadbali jesienią o pszenicę, plony 2018r. na plantacjach, które w listopadzie 2017r. były rozkrzewione i zdrowe bez zachwaszczenia często dorównywały tym z 2017r.

Zapraszamy do współpracy z naszymi doradcami, którzy wesprą Państwa starania o dobrą kondycję wszystkich upraw nie tylko pszenicy.

Tadeusz Simiński

 

 

 

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.